Tullverket

Framtida tullhantering

Anläggning för tillfällig lagring

En anläggning för tillfällig lagring är en typ av godkänd plats där varor får förvaras när de är i tillfällig lagring.

Med anledning av den nya tullkodexen kommer det att genomföras förändringar för anläggningar för tillfällig lagring. Förändringarna innebär en helt ny process och ett digitalt uppgiftslämnande. I dagsläget är det oklart när införandet kommer att ske.

Hur ska uppgifterna lämnas?

Framöver är det ett krav att alla uppgifter lämnas digitalt. Pappershanteringen kommer att upphöra och ersättas av en digital deklaration för tillfällig lagring som sedan ska aktiveras senast när varorna ankommer till anläggningen för tillfällig lagring.

Olika roller och ansvar

Det behöver inte vara den som har tillståndet till lagret som lämnar deklarationen. Den kan också lämnas av någon annan aktör som har tillgång till uppgifterna, exempelvis transportören. Det blir alltså en skillnad i ansvar och roll om man är lagerhavare (innehar tillståndet) eller lämnar deklarationen (uppgiftslämnare).

Sidan uppdaterades: 2021-02-22

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000