Tullverket

Framtida tullhantering

Transportera och lagra varor

Den nya tullagstiftningen som började tillämpas den 1 maj 2016 innebär förändringar när det gäller anmälan av transportmedel och varor. Det blir även förändringar i hanteringen vid tillfällig lagring.

Oavsett transportsätt ska anmälan av transportmedel och varor göras med hjälp av digital information som lämnas in till Tullverket.

Transportmedlets och varans väg in i Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige kommer att vara helt digitalt.

Se en översikt över logistiken för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige.

Varans och transportmedlets väg ut ur Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs ut ur Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för en vara och ett transportmedel som förs ut ur Sverige.

Summarisk in- och utförseldeklaration

Förändringarna kring summarisk införseldeklaration (SID) kommer att införas i olika faser med början 2021. Vad gäller summarisk utförseldeklaration är inga ändringar aktuella i dagsläget.

Läs mer om föranmälan vid import och export.

Anmälan av transportmedel och varor vid införsel

När den nya införselprocessen är helt införd ska varors ankomst till EU:s tullområde alltid anmälas till tullmyndigheten. I och med att ankomsten är anmäld är varan i tillfällig lagring.

Läs mer om anmälan av transportmedel och varor vid införsel.

Anläggning för tillfällig lagring

Det tidigare "tillfällig förvaring" heter sedan den 1 maj 2016 "tillfällig lagring". Om du idag har ett tillstånd till tillfälligt lager som är giltigt efter den 1 maj 2016 kommer du att kunna fortsätta att använda detta tills tillståndet omprövats, vilket enligt övergångsreglerna måste göras innan den 1 maj 2019. 

Läs mer om förändringarna inom tillfällig lagring.

Transitering

EU-kommissionen räknar med att en uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) kommer att införas före år 2025.

Läs mer om förändringarna inom transitering.

Den nya strukturen för uppgiftslämning

När Tullverket utvecklar och inför nya system kopplade till den nya tullagstiftningen följer uppgiftslämningen helt nya strukturer där uppgifter lämnas på olika nivåer.

Läs om uppgiftslämning på olika nivåer.

Varors tullstatus

Ett nytt system för digitalt bevis för unionsstatus,  Pous (Proof of Union Status), kommer att införas.

Läs mer om förändringar som rör varors tullstatus.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000