Tullverket

Framtida tullhantering

Tillståndstyper och tillståndskoder

Nedan följer en förteckning över de tillståndstyper som regleras i den nya tullkodexen. Tänk på att både kravbild och användning kan skilja vilket gör att det inte är en direkt jämförelse.

Observera att detta inte är någon fullständig uppräkning av alla tillståndstyper som finns. Det finns fler tillståndstyper kopplade till andra regelverk än tullkodexen. Ytterligare information kommer att publiceras om kravbilder och användning för de olika tillståndstyperna.

Benämning från 1 maj 2016

Tidigare benämning

Godkänd mottagare för unionstransitering (EUACE)

Godkänd mottagare (TVGMT)

Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror (EUACP)

Godkänd avsändare (TVGAV), Godkänd avsändare T2L (TVT2L)

Godkänd avsändare för unionstransitering (EUACR)

Godkänd avsändare (TVGAT)

Godkänd mottagare för TIR (EUACT)

Godkänd mottagare för transiteringar enligt TIR-konventionen (TVGTI)

Godkänd ekonomisk aktör – tullförenklingar (AEOC)

Samma

Godkänd ekonomisk aktör – säkerhet och skydd (AEOS)

Samma

Godkänd vägare av bananer (EUAWB)

Godkänd vägare av bananer (TVGVB)

Bindande ursprungsbesked (EUBOI)

Finns motsvarande idag, ingen kod

Bindande klassificeringsbesked (EUBTI)

Bindande klassificeringsbesked (BKB)

Centraliserad klarering (EUCCL)

SASP

Samlad garanti (EUCGU) – utgör paraplytillstånd för samtliga garantier kopplade till tillstånd

Motsvaras bland annat av samlad säkerhet eller befrielse från att ställa säkerhet (TVSSÄ och TVBSÄ)

Förenkling av fastställande av belopp för tullvärde (EUCVA)

Nytt tillstånd

Privat tullager (EUCWP)

Tullager typ C och E (TVTUC och TVTUE)

Allmänt tullager typ 1 (EUCW1)

Tullager typ A (TVTUA)

Allmänt tullager typ 2 (EUCW2)

Tullager typ B (TVTUB)

Betalningsanstånd (EUDPO)

Kredittillstånd (TVKRE)

Upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring (EUEIR)

Lokalt klareringsförfarande (TVLAS, TVTKF, TVLKE, TVLLL och TVLLQ)

Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration (EUETD)

Förenklat förfarande fartyg och flyg (TVFFA och TVFFL)

Slutanvändning (EUEUS)

Gynnsam tullbehandling i tullhänseende (TVGBT)

Aktiv förädling (EUIPO)

Aktiv förädling (TVAFS)

Passiv förädling (EUOPO)

Passiv förädling (TVPFT)

Reguljär fartygslinje (EURSS)

Reguljär fartygslinje (TVRFL)

Egenbedömning (EUSAS)

Nytt tillstånd

Förenklad deklaration (EUSDE)

Förenklat deklarationsförfarande vid import (TVFDE och TVFDO)

Användning av förseglingar av särskild typ (kopplat till godkänd avsändare) (EUSSE)

Nytt tillstånd

Tillfällig införsel (EUTEA)

Temporär import (TVTIT och TVTIG)

Transitdeklaration med reducerad datauppsättning (EUTRD)

Nytt tillstånd

Tillfällig lagring (EUTST)

Tillfälligt lager (TVTFL)

 

Nuvarande tillstånd som upphör i och med UCC och inte ersätts av något motsvarande tillstånd

Kod

Benämning

TVGEX

Godkänd exportör

TVAFR

Aktiv förädling restitution – aktiv förädling enligt UCC motsvarar nuvarande suspensionssystemet.

TVBUT

Bearbetning under tullkontroll – tillämpningen kommer att ingå i aktiv förädling

TVTUH

Tillstånd till hantering på tullager – kommer att regleras inom tullagertillståndet

 

Uppdaterad: 2018-02-01Captcha * (obligatorisk)