Tullverket

Framtida tullhantering

It-system, tekniska specifikationer

Här hittar systemutvecklare de tekniska specifikationer som införs eller ändras med anledning av unionstullkodexen. 

Innehållet uppdateras efterhand och du kan se alla ändringar genom RSS it-system tekniska förutsättningar.

Uppdaterad: 2019-01-14Captcha * (obligatorisk)