Tullverket

Framtida tullhantering

Nytt importsystem

Ett nytt importsystem håller på att tas fram i samband med ett pågående arbete för att anpassa importhanteringen till den nya EU-lagstiftningen.

Dagens tullhantering vid import behöver anpassas till den nya EU-lagstiftningen. Tullverket har därför påbörjat arbetet med att ta fram en ny importprocess. Det kommer att innebära ett nytt arbetssätt vid import och att ett nytt digitalt systemstöd behöver tas fram.

Redan i dag lämnas merparten av alla importdeklarationer digitalt men i framtiden ska även annan kommunikation knuten till import ske digitalt.

Nödvändiga investeringar i it-stöd

 Ändringarna i arbetssätt vid import och det nya systemstödet kommer att kräva att de företag som vill använda sig av system-till-system-lösning måste investera i nytt eller uppdaterat systemstöd. Det kommer självklart även finnas möjlighet att lämna importdeklarationer via en e‑tjänst, vilken kommer att ersätta dagens TID-deklaration (Tullverkets internetdeklaration).

Färre varianter av deklarationer

Det nya arbetssättet för import ska innehålla färre varianter av deklarationer för att få en mer enhetlig och överskådlig digital hantering. Standardtulldeklarationen kommer därför att vara en central del i det nya arbetssättet. Men det kommer fortfarande att finnas möjlighet att använda sig av förenklad deklaration och registrering i deklarantens bokföring (EIDR) för de företag som har behov av det.

En ambition i arbetet med att ta fram det nya arbetssättet är att det ska vara så attraktivt att använda standardtulldeklaration att efterfrågan på förenklade förfaranden ska minska. På så sätt minskas Tullverkets och näringslivets hantering av tillstånd. Med standardtulldeklarationer ser vi också möjligheter till effektiviseringar i det administrativa arbetet för både Tullverket och näringslivet i och med att vi går ifrån ett tvåstegsförfarande. 

En ökad digital hantering förbättrar möjligheten till validering vilket underlättar för företag att göra rätt från början och göra effektiviseringar i sina processer. Digitaliseringen ger också bättre förutsättningar för Tullverkets selektering så endast relevanta ärenden blir uttagna till kontroll.

Sidan uppdaterades: 2021-02-10

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000