Tullverket

Framtida tullhantering

Kredittillstånd

Det tidigare kredittillståndet har ersatts av två tillstånd: tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till samlad garanti. Du kan använda ditt kredittillstånd tills Tullverket kontaktar ditt företag och omprövar tillståndet.

Det tidigare kredittillståndet har ersatts ett grundläggande tillstånd för kredit som kallas för tillstånd till betalningsanstånd. De företag som har en tullskuld som överstiger 1 000 euro under en period om två månader behöver dessutom ett tillstånd till samlad garanti.

Läs mer om tillstånd till betalningsanstånd.

Läs mer om tillstånd till samlad garanti.

Tullverket omprövar ditt tillstånd

Om ditt företag har ett kredittillstånd kan du fortsätta att använda det tillståndet under en övergångsperiod. Tullverket kommer att kontakta ditt företag för att ompröva kredittillståndet och utfärda ett tillstånd till betalningsanstånd och eventuellt ett tillstånd till samlad garanti. 

Endast ett tillstånd per juridisk person

Det är inte längre möjligt att få separata tillstånd för olika tilläggsnummer. Tullverket utfärdar numera bara ett tillstånd per juridisk person. Vi skickar numera tullräkningarna till endast en adress.

Om du hittills har fått ditt företags tullräkningar utfärdade till flera adresser behöver du se över företagets tilläggsnummer. Du behöver också återkalla de kredittillstånd som vi inte längre ska skicka tullräkningar för. Det ska alltså bara finnas en enda adress per tillstånd.

När Tullverket omprövar befintliga tillstånd med tilläggsnummer tar vi hänsyn till den tid ditt företag behöver för att ställa om.

Flera tillstånd påverkas av den nya tullkodexen.

Läs mer om förändringar inom Tullverkets tillståndshantering.

Uppdaterad: 2017-10-10Captcha * (obligatorisk)