Tullverket

Framtida tullhantering

Importera varor

Den nya tullkodexen medför förändringar för dig som importerar varor till Sverige. Här kan du läsa om de förändringar som är aktuella.

Transportmedlets och varans väg in i Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige.

Kredittillstånd

 

Det tidigare kredittillståndet har ersatts av två nya tillstånd: tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till samlad garanti. Du kan använda ditt kredittillstånd tills Tullverket kontaktar ditt företag och omprövar tillståndet. 

Läs mer om de nya tillstånden till betalningsanstånd och samlad garanti.

Tullvärde

Tullvärdet för en vara ska fastställas utifrån den sista försäljningen innan varan fördes in i EU. Det innebär att det inte längre är möjligt att beräkna tullvärdet med en tidigare försäljning i en försäljningskedja som underlag. Även reglerna för royaltyer, licensavgifter och sjöfrakt har ändrats.

Läs mer om förändringarna inom tullvärde.

Ursprungsintyg vid import

Systemet med GSP-certifikat byts ut mot ett system där registrerade exportörer själva utfärdar ursprungsförsäkringar. 

Läs mer om förändringarna av ursprungsintyg vid import.

Uppdaterad: 2018-09-18Captcha *