Tullverket

Framtida tullhantering

Ursprungsintyg vid export

Ett nytt system med registrerade exportörer ersätter successivt systemet med GSP-certifikat. Systemet används också i avtalet med Kanada och kommer att användas i det nya avtalet med Japan.

Systemet med registrerade exportörer

  • ersätter successivt systemet med GSP-certifikat
  • används från 21 september 2017 för registrering av företag som exporterar varor till Kanada och vill upprätta ursprungsintyg
  • kommer att användas vid export till Japan när frihandelsavtalet mellan EU och Japan börjar tillämpas, troligen under första halvåret 2019.

Alla registrerade exportörer får ett Rex-nummer och registreras i ett gemensamt Rex-register som delvis är offentligt.

De företag inom EU som behöver ansöka om att bli registrerade exportörer ska göra det hos Tullverket.

Generelized System of Preferences, GSP

Systemet med GSP-certifikat som används för att styrka ursprunget vid import från GSP‑länder byts ut mot ett system där registrerade exportörer själva upprättar en ursprungsförsäkran. 

Även vissa exportföretag inom EU behöver vara registrerade exportörer. Det handlar om företag som

  • vidaresänder GSP-varor till Norge, Schweiz eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager
  • exporterar material till GSP-länder för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan kan importeras med en lägre tull eller tullfritt med ett ursprungsintyg från GSP‑landet.

Läs mer om vidaresändning av GSP-varor.

Läs mer export av material till GSP-länder för kumulation.

Kanada, Ceta

När du ska exportera ursprungsvaror till Kanada upprättar du en ursprungsdeklaration och för att kunna göra det behöver du vara registrerad exportör. Undantaget är sändningar där ursprungsvarornas värde är under 6 000 euro.

Läs mer om avtalet med Kanada, Ceta.

Läs mer om avtalet med Japan hos Kommerskollegium.

Japan

Under 2018 kommer att nytt avtal med Japan att börja tillämpas. Avtalet innehåller ett antal nya koncept och vi kommer att återkomma med information om dessa framöver.

När avtalet börjat tillämpas kommer du som ska exportera ursprungsvaror till Japan att upprätta en ursprungsförsäkran och för att kunna göra det kommer du att behöva vara registrerad exportör. Undantaget är sändningar där ursprungsvarornas värde är under 6 000 euro. Du som redan registrerat dig för att till exempel kunna exportera ursprungsvaror till Kanada kommer inte att behöva registrera dig på nytt.

Läs mer om avtalet med Japan hos Kommerskollegium.

Registrerad exportör, Rex

Läs mer om registrerade exportörer (Rex).

Ansök om Rex.

 

Uppdaterad: 2018-11-15Captcha * (obligatorisk)