Tullverket

Framtida tullhantering

Nytt exportsystem

Ett nytt system för hantering av tulldeklarationer för export kommer att tas fram i samband med att exporthanteringen ska anpassas till den nya EU-lagstiftningen.

Det nya exportsystemet

  • innebär en digital hantering av utförsel via sjö och flyg
  • ersätter TDS export och Exportkontrollsystemet
  • omfattar på sikt även centraliserad klarering för export.

Olika typer av exportdeklarationer

Standardtulldeklarationen är redan en central del i det nya exporthanteringen. Men det finns också möjlighet att använda sig av vissa andra lösningar för de företag som har behov av det.

Standardtulldeklaration

Har du tillgång till alla uppgifter som ska lämnas när varorna lastas kan det enklaste sättet vara att skicka in en elektronisk standardtulldeklaration.

Registrering i deklarantens bokföring

Det finns en möjlighet att upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring. Registrering i deklarantens bokföring har dock sina begränsningar eftersom det i princip bara kan användas vid export till Norge. Dessutom måste samtliga uppgifter finnas i deklarantens bokföring innan varorna får lastas och exporten kan startas.

Förenklad deklaration för export

Om du har direkt export till andra länder än Norge och inte har alla uppgifter tillgängliga när varorna lastas finns det en möjlighet att använda en förenklad deklaration för export. För att få begränsat uppgiftslämnande för uppgifterna gällande säkerhet och skydd i den förenklade deklarationen behöver du ha tillstånd till AEOS – säkerhet och skydd.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000