Tullverket

Vacciner mot sars-relaterade coronavirus

Från och med den 30 januari 2021 måste du ha exporttillstånd för att få exportera vaccin mot coronavirus.

Den 14 mars beslutade EU att införa en exportrestriktion för vacciner mot sars-relaterade coronavirus (sars-CoV-arter) samt aktiva substanser, inklusive primära cellkulturer och ympkulturer som används för att tillverka sådana vacciner. För att få exportera dessa produkter måste du ha ett exporttillstånd.

Undantag gäller dock bland annat för vissa länder, exempelvis Norge, Island och Liechtenstein.

Vilka produkter gäller det?

De produkter som omfattas är

  • vacciner mot sars-relaterade coronavirus (sars-CoV-arter) enligt KN-nummer 3002 20 10, oavsett förpackning
  • aktiva substanser, inklusive primära cellkulturer och ympkulturer som används för tillverkning av sådana vacciner.

Undantag för vissa länder

Exportrestriktionerna gäller inte vid export till följande länder och områden:

Republiken Albanien, Andorra, Bosnien och Hercegovina, Färöarna, Republiken Island, Kosovo, Furstendömet Liechtenstein, Montenegro, Kungariket Norge, Republiken Nordmakedonien, Republiken San Marino, Serbien, Schweiziska edsförbundet, Vatikanstaten, de utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (ULT)*, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta och Melilla, Algeriet, Egypten, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Israel, Moldavien och Ukraina.

* ULT är icke-självständiga öar och områden som administreras av Frankrike, Nederländerna och Danmark. Dit hör till exempel Franska Polynesien, Aruba och Grönland.

Covax

Export är även tillåten till de låg- och medelinkomstländer som finns med i Covax-förteckningen över förhandsåtagande om inköp.

Covax är ett vaccinationsprogram som Världshälsoorganisationen WHO och vaccinsamarbetet GAVI har lanserat för att garantera en solidarisk och rättvis fördelning av kommande vaccin mot covid-19 mellan världens länder. Covax står för COVID-19 Vaccines Global Access.

Läs om Covax och vilka länder som ingår.

Ytterligare undantag

Förutom undantagen för vissa länder finns det ytterligare tre undantag beskrivna artikel 1.5 i förordningen.

Undantag kan medges för

  • export av varor som köps av EU-medlemsstater inom ramen för EU:s avtal om förhandsbeställningar och doneras eller säljs vidare till ett tredjeland
  • export i samband med humanitära nödsituationer
  • export till anläggningar belägna på en medlemsstats kontinentalsockel eller till den exklusiva ekonomiska zon som deklarerats av en medlemsstat i enlighet med FN:s havsrättskonvention.

Sök tillstånd hos Kommerskollegium

Det finns möjlighet att få ett exporttillstånd för dessa produkter. Det tillståndet utfärdas i det EU-land där tillverkningen sker. I Sverige är det Kommerskollegium som utfärdar tillstånd. Utan exporttillstånd får du inte exportera varorna annat än till de undantagna länderna eller på grund av ovanstående undantag.

Tullverket kan inte svara på hur långa handläggningstider Kommerskollegium har och vilka kriterier som gäller för att få exporttillstånd.

Ansök om exporttillstånd hos Kommerskollegium.

Så här deklarerar du

Dokumentkoder

I tulldeklarationen anger du om sändningen omfattas av restriktionen och om det finns ett giltigt exporttillstånd från Kommerskollegium. Det anger du med hjälp av dokumentkoder.

  • Om sändningen är undantagen i enlighet med artikel 1.5 ska du ange undantagskoden Y981.
  • Om du har ett exporttillstånd ska du använda dokumentkod C089 och ange tillståndsnumret.

Tilläggskod för företaget

Du ska också ange en tilläggskod för företaget.

Ange antal doser

För det ska gå att samla in statistik är det viktigt att du anger rätt extra mängdenhet. Som extra mängdenhet anger du antal doser om de är dosförpackade. Om du har en bulksändning ska du beräkna hur många vuxendoser bulken utgör.

Mer information

Läs kommissionens förordning 2021/111.

Läs EU-kommissionens frågor och svar om kravet på exporttillstånd (på engelska).


Sidan uppdaterades: 2021-02-15

Vad är ändrat: Länk uppdaterad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000