Tullverket

Författningar som gäller ursprung

Det finns olika författningar vad gäller ursprung som medför och inte medför förmånsbehandling.

Författningar som gäller ursprung som medför förmånsbehandling

Artiklarna 56.2 d och e samt 64-66PDF i tullkodexen

Artiklarna 37-70PDF och bilagorna 22-02PDF, 22-03PDF, 22-04PDF, 22-05PDF och 22-11PDF i kompletteringsförordningen

Artiklarna 60-126PDF och bilagorna 22-02PDF, 22-06PDF, 22-06APDF, 22-07PDF22-08PDF, 22-09PDF, 22-10PDF, 22-13PDF22-15PDF, 22-16PDF, 22-17PDF, 22-18PDF22-19PDF, och 22-20PDF i genomförandeförordningen

Författningar som gäller ursprung som inte medför förmånsbehandling

Artiklarna 59-63PDF i tullkodex för unionen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen)

Artiklarna 31-36PDF och bilaga 22-01PDF i kompletteringsförordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex)

Artiklarna 57-59PDF och bilaga 22-14PDF i genomförandeförordningen (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för fastställande av en tullkodex för unionen)

Uppdaterad: 2018-09-27Captcha * (obligatorisk)