Tullverket

Registrerad exportör (Rex)

Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Systemet används inom GSP, ULT och i flera av de senaste frihandelsavtalen, till exempel Japan och Kanada.

Ett ursprungsintyg i form av en deklaration om ursprung får upprättas av registrerade exportörer. Om värdet på ursprungsprodukterna är mer än 6 000 euro ska deklarationen om ursprung innehålla ett Rex-nummer.

Rex används vid export av ursprungsvaror till flera av de länder som EU nyligen slutit frihandelsavtal med, till exempel Japan och Kanada, samt till GSP-länder och ULT (utomeuropeiska länder och territorier). Företag i EU använder även Rex när de vidaresänder GSP- eller ULT-varor.

De företag inom EU som behöver vara registrerade exportörer är företag som

  • exporterar ursprungsvaror till de länder där Rex används i frihandelsavtalet, till exempel Japan och Kanada. Du kan ta reda på om Rex används genom att klicka dig vidare till landet du exporterar till från sidan Bestämmelser för olika länder och områden.
  • exporterar material till GSP-länder eller ULT för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan importeras med ursprungsintyg
  • vidaresänder GSP- eller ULT-varor inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager
  • vidaresänder GSP-varor till Norge eller Schweiz.

I Sverige är det Tullverket som hanterar ansökningar om att bli registrerad exportör.

Registrerad exportör, ansökan och registrering

Ta reda på om Rex används i handeln med landet du exporterar till på sidan Bestämmelser för olika länder och områden

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering