Tullverket

Vietnam

Vietnam är en del av EU:s allmänna preferenssystem, GSP, och varor med ursprung i Vietnam kan därför få GSP-förmån. Från det att frihandelsavtalet trädde i kraft (1 augusti 2020) kan varor få GSP-förmåner under en övergångsperiod på två år. Företag kan under denna period välja att använda frihandelsavtalet eller GSP. Vid import till EU gäller ursprungsintyg enligt nedan för frihandelsavtalet, och gällande ursprungsintyg för GSP och Vietnam läs vidare på sidan Rätt ursprungsintyg från GSP-länder.

Ursprungsregler:

Protokoll 1PDF om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Kumulation:

Bilateral kumulation enligt artikel 3PDF.

Varuomfattning:

Artikel 2.7PDF i kapitel 2 samt bilaga 2-APDF.

Ursprungsintyg:

Vid export till Vietnam:
Ursprungsförsäkringar

Tillstånd att vara registrerad exportör krävs för att upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar över värdegränsen nedan.

Ansök om att bli registrerad exportör.

Underskrift behövs endast om exportören inte är registrerad exportör.

Vid import från Vietnam:
Varucertifikat EUR. 1

Ursprungsdeklarationer kan förekomma för sändningar under värdegränsen nedan. Ursprungsdeklarationerna ska vara underskrivna av exportören.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklarationer och ursprungsförsäkringar 6 000 euro

Import till EU
Resande 1 200 euro – 12 800 SEK
Småpaket 500 euro – 5 300 SEK

Import till Vietnam
Resande: 200 USD
Småpaket: 200 USD

Giltighetstid för ursprungsintyg:

12 månader

Avtal:

Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

Meddelande om ikraftträdande 1 augusti 2020, EUT L 207, 2020

Meddelande till exportörer om tillämpningen av Rex-systemet i Europeiska unionen med avseende på frihandelsavtalet med Vietnam, EUT C 196, 2020

______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Övrigt

EU-kommissionens vägledning för avtalet med Vietnam (på engelska)

Sidan uppdaterades: 2020-09-10

Vad är ändrat: Språklig justering


4000