Tullverket

Utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

Ursprungsregler:

Associationsavtalet bilaga VIPDF definition av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete.

Kumulation:

Bilateral, full kumulation med EU och AVS (stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet). Viss kumulation med GSPPDF.

Varuomfattning:

Del 3, avd. I. Ordningar för handel med varorPDF

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat).

Värdegränser:

Fakturadeklaration 10 000 euro - 85 000 SEK       
Resande 1 200 euro - 11 000 SEK
Småpaket 500 euro - 4 600 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

Varucertifikat och fakturadeklaration 10 månader

Avtal:

AssociationsavtalPDF, rådets beslut av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (2013/755/EU), EUT L 344, 2013.

Följande länder och territorier omfattas av ULT-avtalet: Anguilla, Antarktis, Aruba, Saint-Barthélemy, Bermuda, Bonaire, Sint Eustatius och Saba, Curacao, Falklandsöarna, Grönland, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, Brittiska territoriet i Indiska oceanen, Caymanöarna, Montserrat, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, S:t Pierre och Miquelon, Pitcairn, Sankt Helena inkl. Ascension och Tristan da Cunha, Sint-Maarten (nederländska delen), Turks- och Caicosöarna, De franska territorierna i södra Indiska oceanen (Terres australes francaises), Brittiska Jungfruöarna, Wallis och Futunaöarna.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2093PDF av den 29 november 2016 om ett undantag vad gäller dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer på export från de utomeuropeiska länderna och territorierna.
______________            
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Uppdaterad: 2019-12-02


4000