Tullverket

Ukraina

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung Pdf, 4 MB. om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete.

Se EUT L020, 2019 Pdf, 483.6 kB. för övergångsbestämmelser beträffande kumulation samt protokoll 1 med hänvisning till konventionen.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.)

De ursprungsregler som gällde före den 1 januari 2019 finns i protokoll I Pdf, 4.8 MB. till associeringsavtalet, (EUT L 161, 2014 och L 321, 2015).

Kumulation:

Bilateral kumulation.

EUR-MED kumulation i vissa fall.

Varuomfattning:

Artiklarna 26 och 29 till associeringsavtalet.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 020, 2019. Pdf, 483.6 kB.

EUR. 1 måste vara utfärdat av tullmyndigheten i Ukraina vid import till EU.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

4 månader

Avtal:

Beslut 2014/295/EU Pdf, 15.8 MB. om associeringsavtal mellan europeiska unionen och dess medlemsstater, å enda sidan, och Ukraina, å andra sidan, EUT L 161, 2014.

Ukraina omfattas sedan 1 oktober av tillfälliga autonoma handelsåtgärder som komplement till de förmånstullar som finns inom ramen för associeringsavtalet. Europaparlamentet och Rådets Förordning (EU) 2017/1566, av den 13 september 2017, om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet, EUT L 254, 2017 Pdf, 363.1 kB.
_____________
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000