Tullverket

Turkiet – tullunionen

Här hittar du de regler som gäller för att få förmånsbehandling för varor som inte omfattas av handelsavtalen med Turkiet. Du kan också se vilka intyg som används och hur länge intygen är giltiga.

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter för tullunionen, beslut nr 1/2006 av tullsamarbetskommittén EG-Turkiet, EUT L 265, 2006.

Varuomfattning

Alla varor som inte är upptagna i handelsordningen för vissa jordbruksprodukter eller i avtalet om handel med kol- och stålprodukter omfattas av tullunionen.

Intyg

Varucertifikat A.TR.

A.TR. får utfärdas av en godkänd exportör. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Varucertifikat A.TR., tillstånd att utfärda.

Leverantörsdeklarationer används när ursprunget behöver styrkas för varor som omfattas av tullunionen, till exempel för kumulationsändamål. Se artikel 44–52 i tillämpningsföreskrifterna.

Giltighetstid

Giltighetstiden är 4 månader.

Avtal

Beslut 1/1995 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet om genomförande av den slutgiltiga fasen av tullunionen, EGT L 35, 1996

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000