Tullverket

Syrien

Ursprungsregler:

Protokoll 2 till samarbetsavtaletPDF

Kumulation:

Bilateral kumulation

Varuomfattning:

Avdelning II i samarbetsavtalet, HandelssamarbetePDF

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1

EUR.2 används endast för postförsändelser

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

EUR.2  2 590 euro - 26 000 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

5 månader

Avtal:

SamarbetsavtalPDF, EGT L 269, 1978, specialutgåva 1994, område 11, volym 7.

Syrien omfattas för närvarande även av bestämmelser om förmåner enligt det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012. Dessa bestämmelser presenteras under avsnittet GSP.
______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000