Tullverket

Storbritannien

Ursprungsregler:

Kapitel 2 om ursprungsregler samt bilagorna ORIG-1-6

Kumulation:

Bilateral full kumulation enligt artikel ORIG.4

Varuomfattning:

Artikel GOODS.5 i kapitel 1 i avsnittet Varuhandel

Ursprungsintyg:

Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran behöver inte skrivas under.

Vid export från EU:
Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Storbritannien.

Ansök om Rex här.

Vid import från Storbritannien:
Ursprungsförsäkringarna innehåller ett brittiskt Eori-nummer.

Observera att det i handeln med Storbritannien inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som t.ex. varucertifikat EUR.1.

I avtalet används även konceptet importörens kunskap.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling.

Värdegränser:

Vid export från EU:
Ursprungsförsäkran 6 000 euro

Import till EU
Resande 1 200 euro
Småpaket 500 euro

Import till Storbritannien

Värdegränserna ska kommuniceras till EU.

Giltighetstid för ursprungsintyg:

12 månader

Avtal:

Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Storbritannien

Anmärkning till läsaren av den svenska översättningen av avtalet, EUT L 444, 2020

Meddelande om provisorisk tillämpning, EUT L 001, 2021
______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2021-01-18

Vad är ändrat: Språklig justering


4000