Tullverket

Singapore

Ursprungsregler:
Protokoll 1PDF om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete.

Kumulation:
Bilateral kumulation enligt artikel 3PDF.

Varuomfattning:
Artikel 2.6PDF i kapitel 2 samt bilaga 2-APDF.

Ursprungsintyg:
Ursprungsdeklaration

Vid export till Singapore:
Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för sändningar över värdegränsen nedan.
Ansök om att få bli godkänd exportör här.

Underskrift av ursprungsdeklarationen behövs om exportören
− inte är en godkänd exportör
− är en godkänd exportör, men inte lämnat en skriftlig försäkran för att inte behöva skriva under.

Vid import från Singapore:
Ursprungsdeklarationerna innehåller ett unikt enhetsnummer (Unique Entity Number) och är underskrivna av exportören.

Observera att det i handeln med Singapore inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som till exempel varucertifikat EUR.1.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:
Resande: 1 200 euro – 12 800 SEK
Småpaket: 500 euro – 5 300 SEK

Vid export till Singapore:
Ursprungsdeklaration: 6 000 euro – 64 000 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:
12 månader

Avtal:
Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore, EUT L 294, 2019PDF

Meddelande om ikraftträdande från den 21 november 2019, EUT L 293, 2019
______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering