Tullverket

Schweiz

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung.PDF

Se också en tillfällig lagbestämmelse i EUT L 23, 2016PDF om övergångsbestämmelser beträffande kumulation och ändring av protokoll 3 om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete. Protokoll 3PDF Inarbetade ändringar: beslut nr 3/2005, EUT L 45, 2006, beslut nr 2/2009 och beslut nr 2/2014, ändringen avser IVa (ursprungsdeklaration) och IVb (EUR-MED-ursprungsdeklaration), EUT L 148, 2014

Observera! För att titta på de ursprungsregler som gällde före 1 februari 2016 gäller samma länk som ovan till protokoll 3.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF)

Kumulation:

Paneuropeisk diagonal kumulation
EUR-MED kumulation i vissa fall

Varuomfattning:

EFTA-avtal: Artikel 2 i avtalet
Art. 1 i jordbruksavtal

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration  oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

EFTA-avtalPDF Rådets förordning (EEG) 2840/72, EGT L 300, 1972

Frihandelsavtal för jordbruksprodukterPDF, EGT L 114, 2002 Ändringar L 270, 2007 (2007/658/EGPDF och tilläggsavtalPDF)

Ingår i det paneuropeiska frihandelsområdet
_______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Uppdaterad: 2017-09-05Captcha * (obligatorisk)