Tullverket

Liechtenstein

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprungPDF

Protokoll 4PDF, EUT L 129, 2016 anpassad till konventionen. För bilagor (II-IV) se tillägg I i konventionen ovan.

I gemensamma EES-kommitténs beslut nr 70/2015  föreskrivs övergångsbestämmelser för KroatienPDF när det gäller tillämpningen av ursprungsreglerna i protokoll 4. Dessa bestämmelser bör fortsätta att gälla till och med den 1 januari 2017.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (EUT C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF).

Kumulation:

Paneuropeisk diagonal kumulation
Full kumulation inom EES
EUR-MED där tillämpligt

Varuomfattning:

EES-avtal: artikel 8PDF

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

EES-avtalPDF EGT L 1, 1994 engelsk version

Ändringar (till EES-avtalet)

Beslut 140/2001PDF om ändring av protokoll 2 och 3 till EES-avtalet för jordbruksprodukter

Ingår i det paneuropeiska frihandelsområdet
______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades: 2020-12-10

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000