Tullverket

Libanon

Ursprungsregler:

Protokoll 4PDF om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete.

Kumulation:

Bilateral

Varuomfattning:

Avdelning IIPDF Fri rörlighet för varor till interimsavtalet
Protokoll 1PDF Import till Gemenskapen av jordbruksprodukter
Protokoll 2PDF Import till Libanon av jordbruksprodukter
Protokoll 3PDF Handel med bearbetade jordbruksprodukter  

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Europa-MedelhavsavtalPDF, (2006/356/EG) EGT L 143, 2006
______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2020-12-10

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000