Tullverket

Kanada

Ursprungsregler:
Protokoll Pdf, 1.1 MB. om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Kumulation:
Bilateral full kumulation enligt artikel 3 Pdf, 467.9 kB. i ursprungsprotokollet

Varuomfattning:
Artikel 2.4, kap 2 Pdf, 466.3 kB., i avtalet och bilaga 2-A Pdf, 546.9 kB.

Ursprungsintyg:
Ursprungsdeklaration Pdf, 421 kB.

Vid export till Kanada:
Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Kanada.
Ansök om Rex här.

Underskrift av ursprungsdeklarationen behövs endast om
- det inte finns något Rex-nummer (se värdegränsen nedan), och
- exportören inte kan identifieras tydligt på det kommersiella dokumentet där ursprungsdeklarationen står.

Vid import från Kanada:
Ursprungsdeklarationerna innehåller ett kanadensiskt Business Number, förutom för sändningar som inte är av kommersiell natur.

Underskrift behövs endast om ursprungsdeklarationen saknar ett Business Number.

Observera att det i handeln med Kanada inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som t. ex. varucertifikat EUR.1.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Vid export till Kanada:
Ursprungsdeklaration: 6 000 EUR för sändningar utan Rex-nummer.

Vid import till Kanada:
Resande: Undantag från krav på uppvisande av ursprungsdeklaration finns gällande personligt bagage som inte är av kommersiell natur. Så länge inte ursprungsmärkning på varorna förekommer med annat än EU-ursprung
Småpaket: 1 600 CAD

Vid import till EU:
Resande: 1 200 euro
Småpaket: 500 euro

Giltighetstid för ursprungsintyg:
12 månader

Avtal:
Övergripande avtal Pdf, 6.3 MB. om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan, EUT L 11, 2017

Meddelande om provisorisk tillämpning från 21 september 2017, EUT L 238, 2017 Pdf, 217.2 kB.

______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Övrigt

Ceta – en vägledning för ursprungsregler

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Trasig länk har blivit lagad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000