Tullverket

Jordanien

Ursprungsregler:

Protokoll 3PDF om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete. Ändrad enligt beslut nr 1/2006 (2006/508/EG), EUT L 209, 2006 och bilaga. Bilaga II a är införd enligt beslut nr 1/2016 (2016/1436), EUT L 233, 2016 och ändrad enligt beslut nr 1/2018 (2019/42), EUT 009, 2019.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (EUT C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF)

För vissa produktkategorier gäller att när de tillverkas i särskilda utvecklingszoner och industriområden i Jordanien och som har samband med skapande av sysselsättning bland syriska flyktingar och jordanier har mindre stränga ursprungsregler. För dessa se bilaga II a i protokoll 3.

Kumulation:

Bilateral
EUR-MED där tillämpligt

Varuomfattning:

Avdelning II,PDF fri rörlighet för varor
Protokoll 1,PDF import till Gemenskapen av jordbruksprodukter
Protokoll 2,PDF import till Jordanien av jordbruksprodukter

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Gällande bilaga II a så ska ursprungsintyget innehålla
följande förklaring på engelska: Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Europa-MedelhavsavtalPDF, (Jordanien-avtalet), EGT L 129, 2002

Europa-Medelhavsavtal slutaktPDF, EGT L 129, 2002

Beslut nr 1/2016, EUT L 233, 2016

Beslut nr 1/2018PDF (2019/42), EUT L 009, 2019
______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades: 2020-12-10

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000