Tullverket

Georgien

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung PDFom definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete.

Se EUT L140, 2018 för övergångsbestämmelser beträffande kumulation samt protokoll 1 med hänvisning till konventionen.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007PDF och C 231, 2007).PDF

De ursprungsregler som gällde före den 1 juni 2018 finns i protokoll IPDF till associationsavtalet, EUT L 261, 2014.

Kumulation:

Diagonal kumulation
Associationsavtalet föreskriver diagonal kumulation mellan Georgien, EU och Turkiet. Turkiet och Georgien ska notifiera kommissionen innan diagonal kumulation kan tillämpas.

EUR-MED kumulation i vissa fall.

Varuomfattning:

Associationsavtal, avdelning IV kapitel 1 artikel 23.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 140, 2018PDF.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

4 månader

Avtal:

AssociationsavtalPDF mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, EUT L 261, 2014

Rådets beslut 2014/494/EUPDF av den 6 juni 2014, EUT L 261.

Provisorisk tillämpning från och med den 1 september 2014.

Associeringsavtalet träder i kraft den 1 juli 2016, EUT L 161PDF, 2016.

_____________
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades: 2020-12-10

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000