Tullverket

EU:s frihandelsavtal

Gå in på respektive land eller område för mer information och för avtalen nedan.

Island
Rådets förordning (EEG) nr 2842/1972, L 301, 1972

Norge
Rådets förordning (EEG) nr 1691/1973, L 171, 1973

EES-avtalet
Island, Liechtenstein, Norge, L 1, 1994

Schweiz
Rådets förordning (EEG) nr 2840/1972, L 300, 1972

Färöarna
Avtalet mellan EG och Färöarna, L 53, 1997

Liechtenstein
EES-avtalet, L 1, 1994

Andorra
Avtal EG-Andorra: Kapitel 1-24, L 374, 1990 (Övriga varor: Tullunion)

Ceuta och Melilla
Artikel 6 i protokoll 2 till anslutningsakten för Spanien, L 302, 1985. Rådets förordning (EEG) 82/2001 om def. av ursprungsprod., L 20, 2001

Turkiet 
Avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Turkiet, L 227, 1996. Beslut 1/1998 av associeringsrådet EG-Turkiet om handelsordningen för jordbruksprodukter, L 86, 1998

Makedonien
Stabiliserings- och associeringsavtal EG-F.d. jugoslaviska republiken Makedonien, L 84, 2004

Albanien
Stabiliserings- och associeringsavtal EG-Albanien, L 107, 2009

Montenegro
Stabiliserings- och associeringsavtal EG-Montenegro, L 108, 2010

Bosnien och Hercegovina 
Interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor EG-Bosnien och Hercegovina, L 233, 2008

Serbien 
Stabiliserings- och associeringsavtal EG-Serbien, L 278, 2013

Israel
Europa-Medelhavsavtal EG-Israel, L 147, 2000

Västbanken och Gaza
Europa-Medelhavsinterimsavtal EG-Västbanken och Gaza (PLO), L 187, 1997

Egypten
Europa-Medelhavsavtal EG-Egypten, L 304, 2004

Jordanien
Europa-Medelhavsavtal EG-Jordanien, L 129, 2002

Libanon
Europa-Medelhavsavtal EG-Libanon, L 143, 2006

Marocko
Europa-Medelhavsavtal EG-Marocko, L 70, 2000

Tunisien
Europa-Medelhavsavtal EG-Tunisien, L 97, 1998

Algeriet
Europa-Medelhavsavtal EG-Algeriet, L 265, 2005

Moldavien
Associeringsavtal mellan EU och Republiken Moldavien, L 260, 2014. Provisorisk tillämpning från och med den 1 september 2014

Georgien
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Georgien, L 261, 2014. Provisorisk tillämpning från och med den 1 september 2014

Ukraina
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Ukraina, L 161, 2014. Provisorisk tillämpning från och med 1 januari 2016

Kosovo
Stabiliserings- och associationsavtal EU-Kosovo, EUT L 71, 2016.

Sydafrika
Avtal om handel, utveckling och samarbete EG-Sydafrika, L 311, 1999

Mexiko
Interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor EG-Mexiko, L 226, 1998

Chile
Associationsavtal EG-Chile (provisorisk tillämpning), L 352, 2002

Peru
Handelsavtal mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru, L 354, 2012. Provisorisk

tillämpning från och med den 1 mars 2013 med Peru, L 56, 2013

Colombia
Handelsavtal mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru, L 354, 2012. Provisorisk tillämpning från och med den 1 augusti 2013 med Colombia, L 201, 2013

Ecuador
Handelsavtal mellan Europeiska unionen och Ecuador, Colombia och Peru, L 354, 2012. Provisorisk tillämpning från och med den 1 januari 2017 med Ecuador, L 356, 2016

Honduras
Avtal om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och Centralamerika, L 346, 2012. Provisorisk tillämpning från och med 1 augusti 2013 med Honduras av del IV i avtalet som rör handelsfrågor, L 204, 2013

Panama
Avtal om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och Centralamerika, L 346, 2012. Provisorisk tillämpning från och med 1 augusti 2013 med Panama av del IV i avtalet som rör handelsfrågor, L 204, 2013

Nicaragua
Avtal om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och Centralamerika, L 346, 2012. Provisorisk tillämpning från och med 1 augusti 2013 med Nicaragua av del IV i avtalet som rör handelsfrågor, L 204, 2013

Costa Rica
Avtal om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och Centralamerika, L 346, 2012. Provisorisk tillämpning från och med 1 oktober 2013 med Costa Rica av del IV i avtalet som rör handelsfrågor, L 257, 2013

El Salvador
Avtal om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och Centralamerika, L 346, 2012. Provisorisk tillämpning från och med 1 oktober 2013 med El Salvador av del IV i avtalet som rör handelsfrågor, L 257, 2013

Guatemala
Avtal om upprättande av associering Europeiska unionen och Centralamerika, L 346, 2012. Provisorisk tillämpning från och med den 1 december 2013 med Guatemala, L 315, 2013

Cariforum utom Haiti
Ekonomisk partnerskapsavtal EG-Cariforum-staterna (provisorisk tillämpning), L 289, 2008

Papua Nya Guinea
Interimsavtal om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna (Papua Nya Guinea och Fijiöarna), L 272, 2009. Provisorisk tillämpning från och med den 20 december 2009

Fiji, republiken
Interimsavtal om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna (Papua Nya Guinea och Fijiöarna), L 272, 2009. Provisorisk tillämpning från och med den 28 juli 2014

Östra och södra Afrika (ESA)
Interimsavtal om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika (provisorisk tillämpning). Tillämpas för närvarande endast med Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe, L 111, 2012

Republiken Korea (Sydkorea)
Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea, L 127, 2011.

Kamerun
Inledande avtal inför ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlesstater, å ena sidan, och Centralafrika, rådets beslut, L 57, 2009

Elfenbenskusten
Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Elfenbenskusten å andra sidan, EUT L 59, 2009. Avtalet tillämpas provisoriskt från 3 september 2016, EUT L 272, 2016.

Södra Afrika (SADC)
Provisorisk tillämpning av ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och Sydafrika, Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland, EUT L 250, 2016. Avtalet tillämpas provisoriskt från 10 oktober 2016, EUT L 274, 2016.

Kanada
Övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) EU-Kanada, L 11, 2017. Provisorisk tillämpning från 21 september 2017, L 238, 2017.

Uppdaterad: 2019-01-22Captcha * (obligatorisk)