Tullverket

Exportbevis

Ett exportbevis är ett intyg från en tullmyndighet på att dina varor har förts ut från EU:s tullområde. Du kan behöva ett exportbevis av olika anledningar och du begär själv att få det.

Ett exportbevis utfärdas i de fall ett företag själv har begärt det genom att ange en kod i exportdeklarationen och sett till att utförseltullkontoret har bekräftat utförseln.

Exportbeviset kan du behöva när du av någon anledning behöver bevisa att dina varor har förts ut ur EU. Följande är de vanligaste situationerna då du behöver ett exportbevis:

 1. när du avslutar exempelvis aktiv förädling, tillfällig införsel eller andra särskilda förfaranden
 2. vid återimport efter temporär export och passiv förädling
 3. vid begäran om återbetalning av tull vid retur efter import.

Ibland kan även Skatteverket och andra myndigheter vilja se ett exportbevis.

Begär exportbevis på olika sätt

En begäran om exportbevis görs på olika sätt beroende på hur exporten har gjorts. Ett utförseltullkontor måste bekräfta att din vara verkligen har förts ut ur EU. För att utförseltullkontoret ska kunna bekräfta det behöver du visa upp din vara och exportföljedokumentet EAD på utförseltullkontoret.

Om du begär klarering enligt normalförfarandet och exporttullkontoret är detsamma som utförseltullkontoret ska du visa upp tulldeklarationens tull-id. Då klarerar tullkontoret exporten och bekräftar utförseln vid samma tillfälle.

Information om exportsändningar överförs elektroniskt mellan medlemsländerna med exportkontrollsystemet ECS (Export Control System). När ett utförseltullkontor har bekräftat att din vara har förts ut utfärdar exporttullkontoret ett elektroniskt exportbevis som finns i Tullverkets system.

Om utförseln av varorna inte har bekräftats av utförseltullkontoret i samband med att varorna fördes ut kan du begära att exporttullkontoret gör det i efterhand för att du ska få ett exportbevis. Då ska du skicka eller lämna exportföljedokumentet EAD till exporttullkontoret tillsammans med dokument som styrker att varorna har förts ut ur EU.

Exportbevis för direkt export

När din vara lämnar EU från samma land som du anmäler exporten i, kallas det direkt export. Du gör alltså en direkt export om du exporterar en vara från Sverige via ett utförseltullkontor i Sverige. För att begära ett exportbevis för direkt export anger du koden 30400 i din tulldeklaration.

Exportbevis för indirekt export

När din vara lämnar EU via ett annat land än det land där du anmälde den till export, kallas det indirekt export. När du gör en indirekt export kan du få exportbevis för alla dina exporter av exporttullkontoret.

Hantera dina exportbevis på olika sätt

Hantera företagets exportbevis på olika sätt beroende på om ditt företag är deklarant eller ombud:

 1. hämta själv via Tullverkets e‑tjänst Exportbevis för deklarant
 2. hämta själv via Tullverkets e‑tjänst Exportbevis för indirekt ombud
 3. hämta själv via Tullverkets e‑tjänst Utförseluppgifter för ombud
 4. skickat som säker digital post via Mina meddelanden


Exportbevis för deklarant

Du som är deklarant kan ta fram ditt företags exportärenden. Ett ärende innehåller information om:

 1. tull-id
 2. MRN (Movement Reference Number)
 3. klareringsdatum
 4. utförseldatum
 5. ändrad av tullkontor (datum ifall någon ändring har gjorts)
 6. utförseltullkontorövergång till transit.


Exportbevis för deklarant


Exportbevis för indirekt ombud

Du som är indirekt ombud kan få tillgång till exportbevis för de sändningar som du har lämnat exportdeklarationer för. Du kan ta fram uppgifter för ärenden under en viss tidsperiod och du söker på MRN eller tull-id.

Exportbevis för indirekt ombud


Utförseluppgifter för ombud

Du som är ombud kan få information om de sändningar som du har lämnat exportdeklarationer för. Informationen presenteras i en sammanställd lista över en veckas utförselbekräftade sändningar. I listan hittar du information om:

 1. tull-id
 2. MRN (Movement Reference Number)
 3. klareringsdatum
 4. utförseldatum
 5. ändrad av tullkontor (datum ifall någon ändring har gjorts).


Utförseluppgifter för ombud


Exportbevis Mina meddelanden 

Skaffa Mina meddelanden och välj att ta emot säker och digital post från Tullverket för att ta emot ditt exportbevis där. Då får du en avisering via e-post eller SMS varje gång ett intyg om varors utförsel ska meddelas. Du får meddelandet vid direkt export och vid indirekt export när du har begärt ett sådant exportbevis.

Exportbevis Mina meddelanden

Inget Eori-nummer?

För dig som är en ekonomisk aktör eller privatperson utan ett svenskt Eori-nummer gäller följande:

 1. Vid direkt export får du exportbeviset direkt på utförseltullkontoret.
 2. Vid indirekt export skickar exporttullkontoret exportbeviset till dig per post.

Sidan uppdaterades: 2020-12-07

Vad är ändrat: Språklig justering


4000