Tullverket

Utförseluppgifter ombud

I den här tjänsten kan du som är ombud se veckovisa uppgifter om sändningar som du har exportdeklarerat till Tullverket.

Ett direkt ombud handlar i deklarantens namn och för dennes räkning.

I den här tjänsten kan du se uppgifter om följande exportärenden:

  1. Vid direkt export: de sändningar för vilka du har begärt ett exportbevis och där utfartstullkontoret har bekräftat utförseln i Tullverkets system.
  2. Vid indirekt export: de sändningar där utfartstullkontoret i en annan medlemsstat har bekräftat varornas utförsel till exporttullkontoret i Sverige.

Du kan ta fram uppgifter som sammanställs i en Excel-fil om följande:

  1. tull-id
  2. MRN (Movement Reference Number). Referensnummer som gör det möjligt att följa en exportsändning mellan olika tullkontor inom EU.
  3. klareringsdatum. Datum när exporttullkontoret klarerade ärendet och frigjorde varorna för export
  4. utförseldatum. Datum då varorna fördes ut ur EU:s tullområde.
  5. ändrad av tullkontor (datum i fall ändring gjorts).

I Excel-filen "Utförselbekräftad export" visas längst upp till vänster år, vecka och antal tull-id:n.

Sidan uppdaterades: 2020-12-21

Vad är ändrat: Språklig justering


4000