Tullverket

Ansök om tillstånd i Systemet för tullbeslut

När du ska ansöka om ett tillstånd i Systemet för tullbeslut behöver du ange ett antal specifika koder och göra vissa val. Här får du hjälp med hur du ska fylla i fälten.

Här får du anvisningar för att ansöka om tillstånd i det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Du får hjälp med vad de olika texterna betyder, hur du ska tolka dem och vilka uppgifter du ska fylla i för att komma vidare.

På den här sidan får du hjälp med vilka val du ska göra och hur du ska fylla i de olika fälten på följande sidor:

  • CDMS Dashboard Page
  • Customs Decisions Type Selection Page.
  • Application Content Creation Page

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Hitta hjälp för att logga in i Systemet för tullbeslut.

CDMS Dashboard Page

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är CDMS Dashboard Page, en slags anslagstavla över dina tillstånd och meddelanden. Välj "New application" i menyn i vänsterkanten för att göra en ny ansökan.

Sidan Dashboard, CMS


Customs Decisions Type Selection Page

När du har valt att göra en ny ansökan kommer du till sidan "Customs Decisions Type Selection Page". Här ska du bland annat tala om vilken typ av tillstånd du vill söka.

Bild av webbsidan Type Selection Page i Systemet för tullbeslut

 

Fyll i fälten så här:

Member State

 

Medlemsstat

Välj "SE - Sverige"

Customs Decisions Type

 

Typ av ansökan

Välj det tillstånd du vill ansöka om.

För närvarande rekommenderar vi att du enbart söker följande tillstånd i systemet:

  • tillstånd till betalningsanstånd
    (DPO - Application or authorisation for the deferment of payment)
  • tillstånd att lämna förenklad deklaration
    (SDE - Application or authorisation to use simplified declaration)
  • tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater.

Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver.

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.

Vad övriga tillstånd heter på engelska ser du längst ned på den här sidan under respektive länk.

Decisions Taking Customs Authority

 

Beslutande tullmyndighet

 

Skriv SE009251 - Tullverket.

 

När du har fyllt i fälten trycker du på "Proceed". Du kommer då till sidan nedan.

Application Content Creation Page


Sidan Application Content Creation Page

 

Den här sidan är indelad på tre flikar:Applicant InformationUppgifter om sökanden
Application General InformationAllmänna uppgifter för ansökan
Application Specific InformationSpecifika uppgifter för ansökan

 

För närvarande rekommenderar vi att du enbart använder Systemet för tullbeslut när du ska ansöka om betalningsanstånd (DPO), reguljär fartygslinje (RSS) och förenklad deklaration (SDE).

För övriga tillståndstyper bör du tills vidare använda webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver.

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.

Uppdaterad: 2019-11-29


4000