Tullverket

Ansök om tillstånd i Systemet för tullbeslut

När du ska ansöka om ett tillstånd i Systemet för tullbeslut behöver du ange ett antal specifika koder och göra vissa val. Här får du hjälp med hur du ska fylla i fälten.

Här får du anvisningar för att ansöka om tillstånd i det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Du får hjälp med vad de olika texterna betyder, hur du ska tolka dem och vilka uppgifter du ska fylla i för att komma vidare.

På den här sidan får du hjälp med vilka val du ska göra och hur du ska fylla i de olika fälten på följande sidor:

 • Startsida
 • Välj tillståndstyp
 • Fyll i ansökan

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Hitta hjälp för att logga in i Systemet för tullbeslut.

Startsida

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är Startsidan, där du bland annat ser dina senaste meddelanden från Tullverket. Välj Ansökningar – Ny ansökan i menyn för att göra en ny ansökan.

Sidan Dashboard, CMS


Välj tillståndstyp

När du har valt att göra en ny ansökan kommer du till sidan "Välj tillståndstyp". Här ska du bland annat tala om vilken typ av tillstånd du vill söka.

Sidan Välj tillståndstyp i CDS

 

Fyll i fälten så här:

Medlemsstat

Välj "SE - Sverige"

Tillståndstyp

Välj det tillstånd du vill ansöka om.

Beslutande tullmyndighet


Skriv SE009251 - Tullverket.


När du har fyllt i fälten trycker du på Fortsätt. Du kommer då till sidan nedan.

Fyll i ansökan


Sidan Application Content Creation Page


Den här sidan är indelad i tre flikar:

 • Uppgift om den sökande
 • Allmänna uppgifter för ansökan
 • Specifika uppgifter för ansökan

För närvarande rekommenderar vi att du enbart använder Systemet för tullbeslut när du ska ansöka om något av följande tillstånd:

 • godkänd mottagare för unionstransitering (ACE)
 • godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror (ACP)
 • tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering (ACR)
 • godkänd mottagare för TIR (ACT)
 • godkänd vägare av bananer (AWB)
 • förenkling av fastställande av belopp för tullvärde (CVA)
 • betalningsanstånd (DPO)
 • registrering i deklarantens bokföring (EIR)
 • användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration (ETD)
 • reguljär fartygslinje (RSS)
 • förenklad deklaration (SDE)
 • tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ (SSE)
 • användning av transiteringsdeklaration med reducerad datauppsättning (TRD).

För övriga tillståndstyper bör du tills vidare använda webbansökan eller blankett. Läs på respektive tillståndssida hur du ansöker om det tillstånd du behöver.

Läs hur du ansöker om övriga tillstånd.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tillstånden ACR och SSE hanteras nu i CDS.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000