Tullverket

Kundregister, XML fildistribution

Varje natt uppdateras Tullverkets centrala databas och informationen skrivs till filer i XML-format, vilket innebär att dom komprimeras. Denna komprimering gör att filerna blir cirka tio gånger mindre och därför tar kortare tid att överföra via internet.

Kontakta oss för att beställa tjänsten eller om du har frågor

 

För att kunna säkerställa att Tullverket är avsändare, läggs även ett så kallat sigill på filerna. Detta sigill, tillsammans med rätt nyckel, garanterar alla prenumeranter att Tullverket står bakom uppgifterna. För distribution av Kundregistret kommer endast PGP-sigill att användas, detta eftersom Kundregistret är publikt. För att läsa kundregistret med pålagt sigill krävs PGP-mjukvara och Tullverkets publika PGP- nyckel. PGP står för Pretty Good Privacy och är en standard för kryptering och signering av data. Med PGP-kryptering är det möjligt att säkerställa att endast behöriga kan läsa ett dokument. Ett PGP-sigill säkerställer avsändarens identitet. Då endast Tullverkets publika nyckel kan användas säkerställs att data är korrekt och ej förvanskat.

Kostnad för krypteringsprogrammet PGP är cirka 1500 kr per licens (en licens per företag räcker).

  • Mer information om PGP finns på http://www.pgpi.com.
  • Det är möjligt att lägga till PGP i befintliga system med de programmeringsverktyg som finns.
  • Testversioner av PGP kan laddas ned från http://www.pgpi.com.

Slutligen flyttas filerna ut på internet där alla prenumeranter sedan kan hämta dem. De företag som prenumererar har sedan möjlighet att med protokollen HTTP eller FTP hämta hem filerna. För att de ska kunna användas måste sigillet avlägsnas och komprimeringen tas bort. Tullverkets webbserver stödjer Unix FTP och HTTP. De dagliga (sker på natten) uppdateringarna är ca 750 kb i storlek. Totalfiler utgör en ungefärlig datamängd på 10 MB. Ni behöver inte skicka någon bekräftelse när ni har hämtat filerna.

Postbeskrivning Kundregister, XML fildistributionPDF

Teknisk specifikation Kundregister, XML fildistributionPDF

Uppdaterad: 2019-12-03


4000