Tullverket

Kundregister

Sedan den 1 oktober 2020 finns Tullverkets kundregister inte kvar. I stället hänvisar vi till EU-kommissionens webbplats där du kan söka efter information i flera olika system.

  • Du kan kontrollera ett Eori-nummer.

  • Du kan se om ett företag har AEO-tillstånd.

  • Du kan kontrollera ett Rex-nummer (Registrerad exportör).

  • Du kan se om ett företag har tillstånd i Systemet för tullbeslut (CDS). Tänk på att alla EU-tillstånd ännu inte finns i CDS.

System för ekonomiska aktörer på EU-kommissionens webbplats.

Sidan uppdaterades: 2020-09-30

Vad är ändrat: Tjänsten har tagits bort.


4000