Tullverket

Exportbevis indirekt ombud

I den här tjänsten kan du som indirekt ombud ta fram exportärenden och skriva ut eller spara exportbevis för sändningar som du har exportdeklarerat till Tullverket.

Ett indirekt ombud handlar i sitt eget namn men för en annan persons räkning.

I den här tjänsten kan du ta fram ett företags exportbevis och se uppgifter om

  • tull-id
  • MRN (Movement Reference Number)
  • klareringsdatum – du har möjlighet att filtrera din sökning på "Egna tilläggsnummer", "Ombudets organisationsnummer" och "Särskilda upplysningar".

I tjänsten ser du även exportärenden som har ändrats av ett tullkontor inom angivet tidsintervall.

Du kan ladda ner exportbeviset i pdf-format.

Använd för de flesta exportärenden

De exportärenden som du kan använda den här tjänsten för är följande:

  1. Vid direkt export – de sändningar som du har begärt exportbevis för och där utfartstullkontoret har bekräftat utförseln i Tullverkets system (artikel 793a.2 och 795 i tillämpningskodexen).
  2. Vid indirekt export – de sändningar där utfartstullkontoret i en annan medlemsstat har bekräftat varornas utförsel till exporttullkontoret i Sverige (artikel 796e.1 i tillämpningskodexen).

Uppdaterad: 2019-12-03


4000