Tullverket

Exportbevis deklarant

I den här tjänsten kan du som är deklarant ta fram ditt företags exportärenden och skriva ut eller spara exportbevis (intyg om varors utförsel).

Du som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller du i vars namn en tulldeklaration lämnas in är deklaranten i ärendet.

I den här tjänsten kan du ta fram ett företags exportbevis och se uppgifter om

  1. tull-id
  2. MRN (Movement Reference Number)
  3. klareringsdatum – du har möjlighet att filtrera din sökning på "Ombudets organisationsnummer" och "Särskilda upplysningar".

I tjänsten ser du även exportärenden som har ändrats av ett tullkontor inom angivet tidsintervall.

Du kan ladda ner exportbeviset i pdf-format.

Använd för de flesta exportärenden

De exportärenden som du kan använda den här tjänsten för är följande:

  1. Vid direkt export – de sändningar som du har begärt exportbevis för och där utfartstullkontoret har bekräftat utförseln i Tullverkets system.
  2. Vid indirekt export – de sändningar där utfartstullkontoret i en annan medlemsstat har bekräftat varornas utförsel till exporttullkontoret i Sverige.

Sidan uppdaterades: 2020-12-14

Vad är ändrat: Språklig justering


4000