Tullverket

EDI – Slutprov för uppgiftslämnare, transiteringssystemet NCTS

Innan ditt företag får skicka och ta emot meddelanden för transitering i produktion måste du utföra slutprov i företagstestmiljön. Företaget ska göra slutprov för de meddelanden som avses att användas i produktion.

Förutsättningen för ett förenklat testförfarande är att du använder ett EDI-system som genomgått godkända tester. I annat fall ska samtliga slutprov utföras. Förändringar av befintliga samt nya slutprov publiceras på denna sida.

Meddela EDI-testfunktionen när slutproven är utförda med förväntat resultat. Ange

  • företagets organisationsnummer
  • slutprov nr
  • tull-id
  • vilket system/version som är installerad.

Inskickade slutprov får inte vara äldre än en månad och du måste ha mottagit godkända svarsmeddelanden/ kvittenser för alla transaktioner. I vissa fall behöver även dokument skickas in med post för att slutproven ska bli godkända. Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det ärendenummer (EDI-XXXX) som följer med informationen om företagets registrering.

Kontakta EDI-testfunktionen

När slutproven är godkända får ditt företag ett beslut om godkända tester via e-post och kan efter detta börja skicka och ta emot ärenden, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda.

Godkända tester

Information

Förteckning över de tullkontor som är behöriga för gemenskapstransitering eller gemensam transitering:

Europeiska kommissionens tullkontorslista

NCTS ärendegång EDI

Exempel på felkoder (2005-02-04)

Uppgifter som ska användas vid tester med eget material version 1.1PDF (2021-01-25)

Slutprov

Slutprov förenklat testförfarande

Förenklat testförfarande version 1.1PDF

Slutprov

  • Normalförfarande (2021-01-25)

Slutprov NF 1PDF
Slutprov NF 2PDF
Slutprov NF 3PDF
Slutprov NF 4PDF
Slutprov NF 5PDF
Slutprov NF 6PDF
Slutprov NF 7PDF
Slutprov NF 8PDF
Slutprov NF 9PDF
Slutprov NF 10PDF

  • Förenklat förfarande – godkänd avsändare (2021-01-25)

Slutprov GA 1PDF
Slutprov GA 2PDF
Slutprov GA 3PDF
Slutprov GA 4PDF
Slutprov GA 5PDF
Slutprov GA 6PDF
Slutprov GA 7PDF
Slutprov GA 8PDF
Slutprov GA 9PDF
Slutprov GA 10PDF
Slutprov GA 11PDF
Slutprov GA 12PDF

För slutprov avseende godkänd avsändare ska transiteringsföljedokumenten (TAD och LoI) skickas in i original för granskning av utskrifter samt streckkodsverifiering. Utskrifterna ska skrivas ut enkelsidigt. Märk kuvertet med ärendenummer och skicka till:

Tullverket
It-avdelningen, EDI-test
Aurorum 3
977 75 Luleå

  • Förenklat förfarande – godkänd mottagare (2010-02-24)

Slutprov GM 1PDF
Slutprov GM 2PDF
Slutprov GM 3PDF
Slutprov GM 4PDF
Slutprov GM 5PDF
Slutprov GM 6PDF
Slutprov GM 7PDF
Slutprov GM 8PDF

Frivilliga testfall

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterade dokument och slutprov