Tullverket

EDI – Företagstestmiljö, förutsättningar och tester

Tullverket erbjuder en företagstestmiljö där innehavaren av TVEDI kan utföra egna tester och slutprov. Företaget har möjlighet att testa nya och gamla meddelanden med sitt eget material dygnet runt under obegränsad tid.

När ditt företag fått TVEDI finns möjligheten att skicka testärenden till Tullverkets företagstestmiljö under förutsättning att företaget har:

  • registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) är beviljad. Startdatum för testerna framgår av beslutet
  • fått lösenord för meddelandekuvert respektive kommunikation
  • installerat nödvändiga signeringscertifikat.

När ditt företag beviljas TVEDI tilldelas ett grundtestpaket av fiktiva tillstånd i företagstestmiljön som möjliggör tester för de flesta meddelanden. För vissa meddelanden kan ytterligare registrering i företagstestmiljön behövas. Mer information står i slutproven för respektive meddelande.

Efter produktionssättning har företaget fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö i syfte att testa nya meddelanden och tillkommande fält i tulldeklarationen, eller att lära upp ny personal. Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i företagets system för att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

Att tänka på vid test mot företagstestmiljön

  • Använd alltid testflagga, (testindikator 1) så meddelandet hanteras i Tullverkets företagstestmiljö istället för produktionsmiljö.
  • Inga stora filer, batchar eller volymtester får skickas i företagstestmiljön.
  • Vid eventuella motsägningar mellan exempelfiler, testfall och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.
  • Det är viktigt att efter avslutad test ta bort testindikatorn för att gå över till produktionsmiljön.

Slutprov och godkända tester

För att uppgiftslämnare ska få beslut om godkända tester och möjlighet att skicka meddelande i produktion krävs att ett antal slutprov utförs med godkänt resultat.

Godkända tester

Slutprov för uppgiftslämnare används av uppgiftslämnare som utför tester med ett system som genomgått godkända tester.

Slutprov för uppgiftslämnare

Slutprov för uppgiftslämnare NCTS används av uppgiftslämnare som utför tester med ett system som genomgått godkända tester.

Slutprov för uppgiftslämnare transiteringssystemet NCTS

För systemutvecklare

För systemutvecklare som vill få sina godkända tester för EDI-meddelanden publicerade krävs att ett antal slutprov utförs med godkänt resultat.

Slutprov för systemutvecklare

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen

Sidan uppdaterades: 2020-09-22

Vad är ändrat:

Innehållet är kvalitetssäkrat


4000