Tullverket

DDNTA 17.00, NCTS fas 4.0

Nationella anpassningar

DokumentBeskrivningKomplettering

NCTSPDF

Inledning

 

NCTSPDF

Sigill, kvittenser

För KEL v0.18PDF

NCTSPDF

Signalflöden

 

DDNTA 17.00, NCTS fas 4, specifikationer

Förändringar från föregående version DDNTA 15.50PDF

DokumentPubliceradBeskrivning

Appendix CPDF

2014-02-24

Codelists

Appendix GPDF

2014-02-24

EDIFACT branching diagrams

Appendix HPDF

2014-02-24

EDIFACT segment descriptions

Appendix IPDF

2014-02-24

EDIFACT mapping

Appendix JPDF

2014-02-24

NCTS correlation tables

Appendix Q1PDF

2014-02-24

Technical message structure

Appendix Q2PDF

2014-02-24

Technical message structure, part 2

Appendix YPDF

2014-02-24

Data groups and transaction hierarchy

Appendix ZPDF

2014-02-24

Data items

Uppdaterad: 2019-12-02


4000