Tullverket

TDR310

Tekniska specifikationer för transitdeklarationer.

DDNTA 20.00, NCTS fas 4.0 - gäller från och med 1 oktober 2017.

DDNTA 19.40, NCTS fas 4.0 - gäller från och med 1 december 2015 till och med den 30 september 2017.

DDNTA 18.00, NCTS fas 4.0 - gäller från och med 1 december 2014.

DDNTA 17.00, NCTS fas 4.0 - gäller från och med 1 juni 2014 till och med 30 november 2014.

DDNTA 15.50, NCTS fas 4.0 - gäller till och med den 31 maj 2014.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000