Tullverket

EDI - Övningsmaterial och verksamhetsexempel

Här hittar du övningsexempel som tagits fram under utveckling och vid tester av Tullverkets system. Inga garantier eller ansvar lämnas för innehållet och dess riktighet eller för eventuella framtida uppdateringar. Vid eventuella motsägningar mellan filerna och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.

Dessa övningsexempel är för den som vill öva sig och få information om hur valideringar fungerar i Tullverkets system. 

Samtliga övningsexempel kan köras i företagstestmiljön.

Det är viktigt att ange testindikator 1 så meddelandet hanteras i Tullverkets företagstestmiljö istället för produktionsmiljö. Testindikatorn återfinns i UNB-segmentet om ditt meddelande är i EDIFACT-format, respektive i SOAP-kuvertet om ditt meddelande är i XML-format. 

Övningsexempel - Export

För respektive åtgärd finns ett korrekt testfall som ska tas emot utan fel och ett felaktigt testfall som ska generera de nya samt förändrade svarskoderna.

Övningsexempel - Import

Tre korrekta testfall som berör importvalideringarna:

FlyttsakerPDF

Varor som används eller förbrukas vid en handelsmässa eller liknandePDF

Försändelser av ringa värdePDF

Normalförfarande med aktiv förädling

Test av ärenden för aktiv förädlingPDF

DNK avvisas, svarskod 607PDF

DNK1, OKPDF

Avslut DNK OKPDF

Avslut DNK2 OKPDF

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem under testperioden kan ni vända er till IT-support:

Ring till IT-support

Skicka e-post till EDI-testfunktionen

Uppdaterad: 2019-12-02


4000