Tullverket

EDI slutprov för systemutvecklare

Här hittar du de slutprov som ska användas när en systemleverantör eller företag som utvecklar system för eget bruk vill få godkända tester av Tullverket.

För att systemleverantörer ska få sina godkända tester för EDI-meddelanden krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde. Endast de system vars slutprov godkänts av Tullverket kommer att publiceras på tullverket.se om ni så önskar.

Att tänka på vid systemutveckling och tester:

  • Använd alltid testflagga.
  • Inga stora filer, batchar eller volymtester får skickas i företagstestmiljön.
  • Vid eventuella motsägningar mellan exempelfiler, testfall och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.
  • Förändringar av befintliga samt nya slutprov kan komma att publiceras på Tullverket.se vid behov.

När slutproven är utförda med förväntat resultat meddelar du detta till EDI-testfunktionen med e-post. Ange företagets organisationsnummer, slutprov nr, tull-id samt vilket system/version som är installerad.  Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det incidentnummer (INC) som du fått med informationen om företagets tillstånd.

Här når du EDI-testfunktionen med e-post.

Tullager

Slutprovsinformation systemutvecklare, version 1.1Word (2019-01-22)

Testfall som används vid genoförande av slutprov:

Testfall 1 CWDS privat tullager med ombud, version 1.6PDF (2018-05-02)
Testfall 2 CWDS allmänt tullager med ombud, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 3 CWDS privat tullager egen godslokalkod, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 4 CWDS allmänt tullager med fel, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 6 CWDP privat tullager standarddeklaration i förväg med efterföljande rättning, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 7 CWDP allmänt tullager standarddeklaration i förväg med efterföljande rättning, version 1.5PDF (2018-04-26)
Testfall 8 CWDS allmänt tullager standarddeklaration med efterföljande CWDC ändrad uppg, version 1.2PDF (2018-04-26)
Testfall 9 CWRA acceptansförfrågan CWAC acceptansmeddelande CWAC ändrad uppg, version 1.2PDF (2018-04-26)
Testfall 10 CWDI, avvikelserapport version, 1.4PDF (2018-05-02)
Testfall 11 CWPR, medgivande om utlämning version, 1.3PDF (2018-04-26)

Slutprov -  Hänförande till tullagerförfarandet  enligt teknisk specifikation SCTS-CWHOP

För att bli godkänd för tester avseende ”Hänförande till tullagerförfarandet” ingår tester av nedanstående paket. Paket 1 som avser standardtulldeklaration som lämnas vid ankomst är obligatoriskt. Paket 2 som avser standardtulldeklaration som lämnas i förväg är frivilligt.

Paket 1 – Hänförande till tullagerförfarandet – standardtulldeklaration vid ankomst (obligatoriskt paket)

CWDS – Hänförande till tullagerförfarandet – Standardtulldeklaration
CWDF – Hänförande till tullagerförfarandet – Frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket)
CWDC – Hänförande till tullagerförfarandet – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWAP – Hänförande till tullagerförfarandet – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Slutprov för paket 1 innebär att genomföra testfall 1, 2, 3, 4 och 8  med förväntat utfall.

Paket 2 – Hänförande till tullagerförfarandet – standardtulldeklaration i förväg (frivilligt paket).

CWDP – Hänförande till tullagerförfarandet – Standardtulldeklaration i förväg
CWDR – Hänförande till tullagerförfarandet – Rättning av ’Standardtulldeklaration i förväg’
CWDA – Hänförande till tullagerförfarandet – Anmälan av varors ankomst
CWDF – Hänförande till tullagerförfarandet – Frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket)
CWDC – Hänförande till tullagerförfarandet – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWAP – Hänförande till tullagerförfarandet – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Slutprov för paket 2 innebär att genomföra testfall 6, 7 och 8 med förväntat utfall.

Slutprov – Tillståndshavaren enligt teknisk specifikation SCTS-CWHOA

Nedanstående slutprov som berör tillståndshavaren av ett tullager kan utföras och godkännas separat.

Allmänt lager (när deklarant och tillståndshavare är olika aktörer)
Slutprov CWRA/CWAC/CWAA innebär att genomföra Tullager – testfall 9 med förväntat resultat.
CWRA – Tullager – Acceptansförfrågan (skickas av Tullverket).
CWAC – Tullager – Acceptansmeddelande (skickas av tillståndshavare).
CWAA – Tullager – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Allmänt och privat lager
Slutprov CWDI innebär att genomföra Tullager – testfall 10 med förväntat resultat.
CWDI  – Tullager – Avvikelserapport till Tullverket (skickas av tillståndshavare).

Slutprov CWPR innebär att genomföra Tullager – testfall 11 med förväntat resultat.
CWPR – Tullager – Medgivande om utlämning (skickas av Tullverket).

Du kan även komma att få ta emot särskilt utvalda meddelanden som syftar till att verifiera att ni kan skicka korrekta kvittenser på mottagna meddelanden. Dessa meddelanden kan innehålla olika typer av felaktigheter och era kvittenser förväntas peka ut dessa fel. Kontakta EDI-test för att testa detta.

Tillfällig lagring

För att bli godkänd att som tillståndshavare kunna ta emot medgivande om bortförande, TSPR, måste nedanstående slutprov genomföras.

Slutprovsinformation Anläggning för tillfällig lagring, medgivande om bortförande 1.0PDF (januari 18)

Slutprov TSPR, version 1.1PDF (2018-05-04)

Du kan även komma att få ta emot meddelanden som syftar till att verifiera att ni kan skicka korrekta kvittenser på mottagna meddelanden. Dessa meddelanden kan innehålla olika typer av felaktigheter och era kvittenser förväntas peka ut dessa fel. Kontakta EDI-test för att testa detta.

Export

För att bli godkänd för tester avseende exportförfarandet ska slutprov för UNU, URT och UKO godkännas.

Läs mer under Slutprov för uppgiftslämnare.

Utöver dessa återfinns slutprov för UGE och ZEM nedan.

Slutprov för meddelande UGE och ZEM samt exportföljedokumentet EAD

I denna version hanteras exportdeklarationen Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna (meddelande UGE) och det elektroniska exportmedgivandet (meddelande ZEM). Meddelande ZEM utgör underlag för exportföljedokumentet EAD.

Slutprov 1 UGE version 2.2Word (2019-04-01)

Slutprov 2 UGE version 2.2Word (2019-04-01)

Slutprov 3 UGE version 2.2Word (2019-04-01)

Observera att följande dokument är exempel. Uppgifter i fältet för särskilda uppgifter (44/2) saknas. Dokumenten följer inte exakt de råd som vi publicerat då utskrifterna har skapats efter att råden skrevs.

EAD-utskriftsexempel, slutprov 1 UGEPDF
EAD-utskriftsexempel, slutprov 2 UGEPDF  
EAD-utskriftsexempel, slutprov 3 UGEPDF  

Utskriftsinformation om exportföljedokumentet EAD
Jämförelsedokument ZEM och EAD ELoI version 1.1 (2013-08-12)
PDF
Information och kompletterande råd om EAD2 version 1.3 (2013-08-12)
PDF
Guidelines för the printout of EAD (information) (2009-05-18)PDF
Guidelines for the printout of EAD (data) (2009-05-18)PDF
EAD-förlaga på engelska (2009-07-16)Excel
EAD-förlaga på svenska (2009-07-16)Excel
EAD List of Items på engelska (2009-07-16)Excel
EAD Varuförteckning (2009-07-16)Excel

Elektroniskt klareringsbevis export, ZKB

För test av ZKB kontakta EDI-testfunktionen.

Tekniska slutprov

Tekniskt slutprov 1, UGE maximalt utfyllda fält och repetitioner version 1.7Word (2019-04-01)

Tekniskt slutprov 2, UGE flera ärenden i en överföring version 1.7Word (2019-04-01)

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export

För att bli godkänd för tester avseende anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och för förenklad deklaration export ska slutprov för ALE och UFF godkännas.

De gamla tillståndet TVLKE ersätts av EUEIR och EUSDE från och med den 1 maj 2019. Endast regelverket SCTS-NP för ALE har ändrats, där uppgiften Bilagda handlingar nu är obligatorisk.

Det har skapats två nya dokumentkoder som blir obligatoriska att deklarera i Bilagda handlingar för både ALE och UFF:

  • 6RDE  Registrering i deklarantens bokföring export
  • 6FDE  Förenklad deklaration export

Tullverket kommer att använda dessa för att validera att uppgiftslämnaren har rätt tillstånd, EUEIR eller EUSDE.

Det är som tidigare obligatorisk att i Tidigare handlingar ange

  • för ALE:  ett unikt referensnummer
  • för UFF: MRN eller ett unikt referensnummer.

Detta framgår av respektive slutprov.

Från och med 1 maj 2019 används inte exportföljedokumentet för anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export.

Läs mer under Slutprov för uppgiftslämnare.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och förenklad deklaration export

ALE slutprov 1A EUEIR version 4.1Word (2019-04-28)

ALE slutprov 1B EUSDE version 4.1Word (2019-04-28)

Slutprov ALE med fel

ALE slutprov 2A EUEIR version 4.1Word (2019-04-28)

ALE slutprov 2B EUSDE version 4.1Word (2019-04-28)

Export kompletterande tulldeklaration

UFF Slutprov 1A EUEIR version 4.0Word (2019-04-28)

UFF Slutprov 1B EUSDE version 4.0Word (2019-04-28)

Slutprov UFF med fel

UFF Slutprov 2A EUEIR version 4.0Word (2019-04-28)

UFF Slutprov 2B EUSDE version 4.0Word (2019-04-28)

Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i UFF.

Elektroniskt klareringsbevis export, ZKL

För test av ZKL kontakta EDI-testfunktionen.

Tekniskt slutprov

Tekniskt slutprov AVI ALE max utfyllda fält och repetitioner 3.1PDF (2016-06-14)

Import

För att bli godkänd för tester avseende Importförfarandet ska slutproven godkännas.

Slutprov för elektronisk utlämningssedel, UTL.

Slutprov för elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration, ZKH.

Tekniska slutprov

DNK maximalt utfyllda fält och repetitioner, version 2.0.2PDF

DNK flera meddelandenPDF

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring

För att bli godkänd för tester avseende anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring ska slutprov för ALI, ALI med ZSK, TQN och TQR godkännas. Utöver dessa återfinns slutprov för 'ALI med fel', 'Svarsmeddelande vid kontroll ZSK' och 'TQN felmeddelande' nedan.

Du som redan är godkänd för ALI, ZSK, TQN  och TQR  behöver inte göra slutprov på nytt.

Läs mer under Slutprov för uppgiftslämnare.

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring

Slutprov ALI med felWord, version 4.0 (2019-04-01)

Svarsmeddelande vid kontroll ZSKWord (April 2019)

Kompletterande tulldeklaration efter registrering i bokföringen

TQN felmeddelandeWord, version 1.1 (2019-04-01)

TQN felmeddelande

Minst 2 stycken korrekta MRN-nummer och 2 stycken MRN-nummer med felaktigt format deklareras för att få felutpekning. Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i TQN.

Tekniskt slutprov

Tekniskt slutprov AVI ALI max utfyllda fält och repetitioner 2.0PDF (2015-01-27)

NCTS

Slutprov

Slutprov återfinns på sidan Slutprov och tester transitering (NCTS) .

Utöver dessa utförs nedanstående slutprov:

Slutprov maximalt utfyllda fält, 2.0.2 PDF(2013-10-16)

IE015b maximalt utfyllda fält,PDF 2.0.3

Stöddokumentation

Printing guidelines för transiterings-/säkerhetsföljedokumentet (TSAD och TSLoI)ZIP

Materialet är framtaget under utveckling och vid tester av Tullverkets system. Inga garantier eller ansvar lämnas för innehållet och dess riktighet eller för eventuella framtida uppdateringar.

Guidelines för transiteringsföljedokumentet (Accompanying Document)ZIP

Lista över koder och beskrivningar av de dokumenttyper som är giltiga för NCTS fas 4PDF

Lista över tidigare dokument som kan anges i NCTS fas 4PDF

Förpackningskoder, UN recommendation No. 21PDF

Frivilliga tekniska tester

Scenarier för teknisk verifiering, 1.1PDF

Testfall turkiska teckenPDF (2012-07-01)

Testfall kyrilliska tecken, 1PDF (2007-06-15)

TIR-transitering

NCTS-TIRFINAL DDNTA KEL, 1.0PDF

Requirements for the conformity of check charactersPDF

Testscenario NCTS-TIR CarnetZIP, 2.1.0 (2017-08-23)

Edifact-exempel

EDIFACT-exempel normalförfarande, 2.0.2 (2010-02-24)ZIP

EDIFACT-exempel godkänd avsändare, 2.0.2 (2010-02-24)ZIP

EDIFACT-exempel godkänd mottagare, 2.0.2 (2010-02-24)ZIP

EDIFACT-exempel säkerhetsuppgifter, 2.0.4 (2014-11-05)ZIP

EDIFACT-exempel TIR-transitering NCTS, 2.0.3 (2013-08-28)PDF

Summarisk införseldeklaration (ICS/ENS)

För att bli godkänd för tester avseende summarisk införseldeklaration ska slutproven godkännas.

Läs mer under Slutprov för uppgiftslämnare.

Tekniskt slutprov

ICS IE315 max utfyllda fält och repetitioner 3.0PDF (2014-11-12)

Frågor eller problem?

Ring IT-support.

Skicka e-post till EDI-testfunktionen.

Uppdaterad: 2019-07-05


4000