Tullverket

Frågor och svar om EDI signeringscertifikat

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring EDI signeringscertifikat.

Varför har jag inte fått certifikatet trots att jag e-postat CSR-filen?

Filen ska även skickas utskriven med företagets EORI-nr och signeringskontaktpersonens namnunderskrift enligt instruktionerna i bekräftelsebrevet.

Skickades brevet till rätt adress? Rätt adress är: Tullverkets IT-avdelning, EDI-certifikat, Aurorum 3, 977 75 Luleå.

När CSR-filen är godkänd och inläst, skickas en kod till signeringskontaktpersonen. Den koden ska skickas i retur till edi.certifikat@tullverket.se.

Hur vet företaget vem som är anmäld som signeringskontaktperson?

Kontakta edi.certifikat@tullverket.se

Signeringskontaktpersonen har inte fått utgångsnotifiering, varför?

Vid registrering av signeringskontaktperson registreras även e-postadressen.

Har e-postadressen ändrats? t.ex. vid giftermål, företaget har bytt namn m.m.

Om jag använder TID ( Tullverkets Internet Deklaration ) måste jag beställa ett certifikat?

Nej.

Kan vi använda samma certifikat i två olika system?

Ja, Om CSR:en skapas i ett annat system än det som används för att signera de elektroniska dokumenten, måste det färdiga certifikatet och den privata nyckeln föras över på ett säkert sätt till signeringssystemet.

Vi har fått en utgångsnotifiering, vad gör vi?

Varje utfärdat signeringscertifikat har en giltighetstid på 14 månader och måste därefter förnyas.

För att göra en förnyelse av erat signeringscertifikat gör ni, som ni gjorde första gången, enligt nedan. Viktigt att detta görs med ett nytt nyckelpar:

1. Generera ett nytt nyckelpar och en CSR-fil i för ändamålet avsedd programvara. (Vänligen se avsnitt 4.2 och 5.1 i riktlinjerna nedan)

2. Kopiera hela texten från CSR-filen till ett e-postmeddelande och sänd det till edi.certifikat@tullverket.se . Ange företagets namn och EORI-nummer i e-postmeddelandets ämnesrad.

3. Kopiera hela texten från CSR-filen till ett dokument med rubriken "Beställning av signeringscertifikat". Ange företagets namn och EORI-nummer. Skriv ut dokumentet, skriv under det (kontaktpersonens namnteckning + namnförtydligande) och skicka in det per brev till:

Tullverkets IT-avdelning EDI-certifikat Aurorum 3 977 75  LULEÅ

Riktlinjer för säkerhet EDIPDF

Vem ska vara signeringskontaktperson?

Det är upp till företaget att välja signeringskontaktperson, det är en fördel att denna har IT-kunskap.

När måste vi beställa nytt certifikat?

När Tullverket skickar ut certifikatet står datumet angivet, till exempel 2013-05-10T11:19:49. Beställ i god tid före angivet datum så att det nya certifikatet hinner istalleras innan föregående certifikat går ut.

Kan vi ha flera certifikat?

Ja, ett företag kan ha flera certifikat.

Ska vi ha en eller flera signeringskontaktpersoner?

Det är en fördel att ha fler än en signeringskontaktperson, med tanke på semestrar, sjukdom etc.

Hur genererar vi en CSR-fil?

När företaget anmäler signeringskontaktpersonen/erna skickar vi ut information hur man går tillväga. Om ni inte har kunskap om hur en CSR-fil ska genereras rekommenderar vi att ni tar kontakt med systemleverantören.

Filen blockeras av Outlook, kan ni zippa filen?

Nej, vi zippar inte filen. Den skickas i två format med samma innehåll. Försök "spara som" och döp om filen till .crt. Fungerar inte det heller, ta kontakt med e-postadministratören på företaget.

Hur byter vi signeringskontaktperson?

Företaget byter signeringskontaktperson med blankett TV404.35, det vill säga med samma blankett som ni anmält signeringskontaktpersonen.

Sidan uppdaterades: 2021-01-28

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000