Tullverket

EDI för systemutvecklare

Här finns information som behövs för företag och systemleverantörer vid utvecklande av tullsystem.

Alla som ska kommunicera med Tullverket via EDI behöver ansöka om EDI-anslutning. Tillståndet behövs oavsett om det är du som utvecklar systemet som ska skicka meddelanden, eller dina kunder. Om du är systemleverantör kan du inte få ett produktionsmedgivande.

Läs mer på sidan Ansök om EDI-anslutning.

Läs mer om de tekniska specifikationerna för EDI-meddelanden. Specifikationerna beskriver vad meddelanden ska innehålla och hur de ska vara uppbyggda.

För att veta mer om Tullverkets säkerhet vid informationsutbyte via EDI kan du läsa under sidan Säkerhet.

Läs mer om Tullverkets kommunikationslösning.

Övrig information som kan vara till hjälp vid utvecklandet av tullsystem såsom tester utöver slutproven återfinns under sidan Stöddokumentation.

För att det utvecklade systemet ska bli godkänt av Tullverket krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde.

Slutprov

Observera att förändringar av befintliga samt nya slutprov kan komma att publiceras på Tullverket.se vid behov. De meddelanden som systemet har fått godkänt på genom slutproven kommer att publiceras på sidan EDI-system, förteckning över godkända system om ditt företag har önskemål om detta.

Slutproven hittar du på sidan Slutprov för systemutvecklare.

EDI-system, förteckning över system som fått godkända tester

Om det uppstår problem i produktion kan det underlätta om det finns en beskrivning av till exempel systemkonfiguration och kommunikationslösning för systemet som Tullverket kan få ta del av vid felsökningen.

För att göra det enklare för användare av systemen är det bra om statusar, symboler och så vidare är tydliga så att de som köper systemet enkelt kan förklara sina problem vid eventuell kontakt med it-support och Tullsvar. Det underlättar också att begrepp som Tullverket använder i de tekniska specifikationerna också används i systemen.

Tullverket erbjuder prenumeration på viktig information gällande bland annat:

  • planerade och oplanerade driftstopp i våra datasystem
  • EDI-systemen för systemutvecklare

Prenumerera på Tullnytt

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem, kontakta EDI-test.

Kontakta EDI-testfunktionen.

Uppdaterad: 2020-04-09


4000