Tullverket

Beställning av företagets signeringscertifikat

På den här sidan finns information om hur ni beställer företagets signeringscertifikat för att kunna sända meddelanden med EDI till Tullverket.

Den här informationen gäller både för företag som vill börja använda EDI och företag som redan använder EDI men behöver beställa nytt signeringscertifikat.

Det är bara företagets kontaktpersoner för signeringscertifikat som kan beställa nytt signeringscertifikat.

Läs mer om vad som gäller för kontaktpersonerna och hur ni anmäler kontaktpersoner här.

Utan giltigt företagets signeringscertifikat kommer alla EDI-meddelanden att avvisas i Tullverkets system. Resultatet av det blir att företagets godsflöde stannar. Se därför till att ni har rutiner som säkerställer att ni beställer nytt certifikat i tid. Certifikatet är giltigt i 14 månader räknat från det datum det utfärdades.

Så här beställer du företagets signeringscertifikat

Du kan beställa signeringscertifikat med e‑tjänst, e-post och brev.

Certifikatbeställning med e‑tjänst

Här kan du läsa mer om e‑tjänsten certifikatbeställning

Certifikatbeställning med e-post och brev

För varje nytt certifikat måste en ny CSR-fil skapas. Du kan få instruktioner om hur du skapar en CSR-fil av din systemleverantör.

 • Skicka in CSR-filens innehåll i klartext med e-post till Tullverket. Skriv företagets namn och Eori-nummer i e-postens ämnesrad.

Skicka din e-post till edi.certifikat@tullverket.se.

 • Kopiera in CSR-filens innehåll i ett dokument med rubriken "Beställning av signeringscertifikat". ange företagets namn och Eori-nummer. Skriv ut dokumentet och skriv under det med kontaktpersonens namnteckning och namnförtydligande. Skicka in det med post till:

  Tullverkets IT-avdelning
  EDI-certifikat
  Aurorum 3
  977 75 LULEÅ

  Du måste göra det här för att Tullverket juridiskt ska kunna koppla kontaktpersonen till det utfärdade signeringscertifikatet.
 • Om dina dokument är korrekta när de kommit till oss skickar vi en bekräftelse på att beställningen är mottagen. Bekräftelsen skickar vi till kontaktpersonens registrerade e-postadress. Bekräftelsen innehåller en engångskod.
 • Svara på e-postmeddelandet och ange engångskoden.
 • När Tullverket tagit emot svaret utfärdas certifikatet och skickas till kontaktpersonens e-postadress.

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem kan ni vända er till IT-support 0771-520 520 eller skicka e-post till edi.certifikat@tullverket.se.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000