Tullverket

Produktionsmedgivande för EDI

Ett produktionsmedgivande innebär att meddelanden är godkända i test och kan skickas i produktion på aktuell teknisk bilaga, under förutsättning att nödvändiga verksamhetstillstånd är giltiga och andra villkor är uppfyllda.

I produktionsmedgivandet anges det datum när företaget får börja skicka meddelanden till Tullverkets produktionsmiljö eller, om det är aktuellt, när ditt företag kan börja ta emot meddelanden.

För prenumerationsmeddelanden från Tullverket krävs även andra registreringar i Tullverkets system för att företaget ska kunna ta emot meddelandena i produktion. I dessa fall kommer du vanligtvis överens med Tullverket om vilken dag kopplingen ska ske.

Villkor för produktionmedgivande

  • Ditt företag har de EDI-tillstånd som krävs.
  • Ditt företag har genomgått godkända slutprov.
  • Vissa  prenumerationsmeddelanden kräver även registrering i Tullverkets system.

Läs mer om tillstånd för EDI.

Kopplingar för produktionssättning av prenumerationsmeddelanden

Elektronisk utlämningssedel UTL

Produktionsmedgivande utfärdas när minst en godslokalkod är anmäld för registrering. Godslokalkoden ska tillhöra ditt företags giltiga tillstånd till tullager (EUCWP, EUCW1, EUCW2), tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller beslut om annan godkänd plats (TVAGP). Du kan lägga till eller ta bort godslokalkoder efterhand utan att det påverkar produktionsmedgivandets giltighet. Godslokalkod för UTL anmäls på blankett Begäran om komplettering/ borttag av godslokalkoder för tillstånd att ta emot utlämningssedel (UTL).

Ladda ner blanketten Begäran om komplettering/ borttag av godslokalkoder för tillstånd att ta emot utlämningssedel (UTL), 404.20PDF.

Klarerad förenklad deklaration ZKH

Produktionsmedgivande utfärdas när minst en deklarant är anmäld för registrering. Aktuell deklarant ska ha giltiga tillstånd till förenklad deklaration EUSDE samt tillstånd för betalningsanstånd EUDPO för att uppfylla kriterierna för att registreras. Meddelandena kan även tas emot av en tredje part för ditt företags räkning. Mottagaren av meddelandet kan lägga till eller ta bort deklaranter efterhand utan att det påverkar produktionsmedgivandets giltighet. Om tredje part ska ta emot ZKH meddelanden anmäls detta på blanketten Beställning av elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration (ZKH).

Ladda ner blanketten Beställning av elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration (ZKH), 404.12PDF.

Klareringsbevis export ZKB och ZKL

Produktionsmedgivande utfärdas när lastplatskod är registrerad och tillståndet TVEKB är utfärdat.

Meddelanden för tullager, anläggning för tillfällig lagring och annan godkänd plats – CWRA/CWAA, CWPR och TSPR

Produktionsmedgivande utfärdas efter godkända tester men för att ditt företag ska kunna ta emot meddelandet i produktion behöver godslokalkod anmälas och registreras till respektive meddelande. Godslokalkoden ska tillhöra ett giltigt tillstånd till tullager (EUCWP, EUCW1, EUCW2), tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller beslut om annan godkänd plats (TVAGP). Meddelandena kan även tas emot av en tredje part för ditt företags räkning. Registrering av godslokalkod anmäls på blanketten Beställning av prenumeration på elektronisk meddelande – CWPR, CWRA/CWAA, TSPR från Tullverkets EDI-system.

Ladda ner blanketten Beställning av prenumeration på elektronisk meddelande – CWPR, CWRA/CWAA, TSPR från Tullverkets EDI-system, 404.21PDF.

Tänk på att ändringar gällande godslokalkod i ditt företags tillstånd till tullager, tillstånd till anläggning för tillfällig lagring eller beslut om annan godkänd plats kan påverka registreringen för meddelandena UTL, CWPR, CWRA/CWAA och TSPR. Ändringar eller kompletteringar för registrering av dessa meddelanden ska anmälas separat till Tullverket

Ändring och komplettering av kopplingar

Företaget kan lägga till eller ta bort kopplingar löpande till ovanstående prenumerationer utan att det påverkar produktionsmedgivandets giltighet. Du anmäler tillägg eller borttag med blanketterna för respektive meddelande ovan. Kopplingarna genomförs av Tullverket under kontorstid. 

Uppdaterad: 2019-12-02


4000