Tullverket

Komplettering eller ändring av EDI-tillstånd

När ditt företag vill göra en ändring i något av dina beviljade EDI-tillstånd ska en ansökan lämnas in. 

På ansökan anger du vilken typ av förändring som företaget vill göra, till exempel byta systemleverantör, programvara, byta kommunikationslösning eller komplettera med ytterligare en teknisk bilaga . Blanketten används även när företaget anmäler byte av kontaktpersoner för en befintlig teknisk bilaga eller vill beställa en ny tull-id-serie.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Hur ansöker jag om:

 • att byta systemleverantör eller programvara

Vid byte av systemleverantör och programvara behöver företaget ansöka om en ny så kallad teknisk bilaga. Bilagan finns normalt i ditt TVEUP- eller TVEUT-tillstånd. På ansökan noterar du anledningen till kompletteringen "byte av system" samt markerar alla giltiga EDI-tillstånd som du vill få testa och få överflyttade till nya bilagan. Ifall du vill ha tillstånd som företaget inte har sedan tidigare hänvisas till respektive ansökningsblankett för detta.  

För en ny teknisk bilaga behöver en unik vidareadress anges. Om det finns flera tekniska bilagor i tillståndet måste de skiljas åt med olika vidareadresser. Avsändaradress i de elektroniska meddelandena består av organisationsnummer och ev. vidareadress.

 • att byta EDI-kommunikationslösning

De tekniska förutsättningarna för företagets kommunikation med Tullverket anges i s.k. teknisk bilaga som normalt finns i ditt TVEUP- eller TVEUT-tillstånd.  För att kommunicera med Tullverket används kommunikationsmetoden OFTPv2 via TCP/IP för elektronisk uppgiftslämning. Vid byte av kommunikationslösning finns två alternativ. Rekommendationen är alternativ 1.

Alternativ 1: Ansök om ändring av befintlig teknisk bilaga (oförändrad UNB-adress).
Detta innebär:  

 • Ny OFTP EDI kod
 • Överföringar via produktionsmiljön kan fortsätta som tidigare, samtidigt som den nya kommunikationen kan verifieras med hjälp av överföringar via företagstestmiljön
 • I normalfallet behöver enbart kommunikationstester genomföras
 • Omställning av produktionstrafiken sker vid överenskommen tidpunkt med Tullverkets IT-avdelning. Telefonkontakt etableras av IT-avdelningen vid omställningstillfället 
 • Meddelandeflödet ska kunna stoppas under produktionstrafikens omställning
 • Omställningen till ny kommunikation ska genomföras inom 3 månader efter beslutet

Alternativ 2: Ansök om ny teknisk bilaga.
Detta innebär: 

 • Ny UNB adress, dvs. ny vidareadress
 • Ny OFTP EDI kod
 • Ordinarie tester och slutprov för ny teknisk bilaga ska utföras. 
 • Nya produktionsmedgivande krävs 
 • Övergång till ny lösning görs vid valfritt tillfälle efter produktionsmedgivandet
 • Anmälan om avslut av teknisk bilaga som upphört att användas ska göras

 

 • att lägga till ny teknisk bilaga

De tekniska förutsättningarna för företagets EDI-anslutning med Tullverket anges i en s.k. teknisk bilaga som vanligtvis finns i ditt TVEUP- eller TVEUT-tillstånd.  Vill du av någon anledning ha ytterligare en teknisk bilaga för företaget ansöker du om detta.  På ansökan noterar du anledningen till kompletteringen under "Annan anledning"  samt markerar alla giltiga EDI-tillstånd som du vill testa och få överflyttade till nya bilagan. Ifall du vill ha tillstånd som företaget inte har sedan tidigare hänvisas till respektive ansökningsblankett för detta.  

För en ny teknisk bilaga behöver en unik vidareadress anges. Om det finns flera tekniska bilagor i tillståndet måste de skiljas åt med olika vidareadresser. Avsändaradress i de elektroniska meddelandena består av organisationsnummer och ev. vidareadress.

 • att byta kontaktperson för drift eller säkerhetskontaktperson

Om företaget vill byta säkerhetskontaktperson eller kontaktperson för kommunikation/driftstörning för befintlig teknisk bilaga ska detta anmälas till Tullverket. På ansökan noterar du anledningen till kompletteringen under "Annan anledning" och anger Namn och kontaktuppgifter samt för vilken teknisk bilaga ändringen gäller.

 • att lägga till eller ta bort kopplingar för prenumerationsmeddelanden

Företaget kan lägga till eller ta bort kopplingar till prenumerationsmeddelanden efterhand utan att det påverkar produktionsmedgivandets giltighet.

Blanketter hittar du på sidan för Produktionsmedgivande.

När du har fått beslut om ändring eller komplettering

Beroende på vad ändringen gäller behöver ibland företaget genomföra tester och slutprov i Tullverkets företagstestmiljö. Datum för teststart framgår av beslutet.

Läs mer om tester och slutprov i Tullverkets företagstestmiljö.

Om en ny teknisk bilaga har utfärdats skickas även två separata brev med lösenord som kallas "Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs" med posten. Ett till tillståndshavaren (EDI-parten) och ett till kommunikationsplatsen (i förekommande fall till eventuell VAN-operatör). För att kunna kommunicera med Tullverket på den nya bilagan måste du lägga in lösenorden från dessa bekräftelser i företagets system.

Ibland kan nytt signeringscertifikat behöva beställas. Prata med din systemleverantör om vad som gäller för din programvara. 

Efter godkända slutprov utfärdas produktionsmedgivande.

Om följande meddelanden CWRA, CWPR, TSPR, ZKH, UTL, ZKB, ZKL ska skickas i produktion på den nya tekniska bilagan behöver du komma överens med Tullverket om lämpligt datum för överflyttning eftersom befintliga uppgifter ska överföras från gamla tekniska bilagan och registreras på den nya bilagan. Detta på grund av att de inte kan vara registrerade på två tekniska bilagor samtidigt.

Information om hur du återkallar ditt tillstånd.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000