Tullverket

Summariska införseldeklarationer, tillstånd att lämna (TVEUS)

Tillståndskod: TVEUS

Innan ditt företag importerar varor över EU:s gränser ska ni i många fall skicka en föranmälan i form av en elektronisk summarisk införseldeklaration. Tillståndet för att skicka meddelandena SID via EDI heter TVEUS.

Läs mer under Föranmälan av varor vid import.

Det är transportören som är ansvarig för att en summarisk införseldeklaration skickas in. Ansvaret för att föranmälan kommer in till Tullverket kan överlåtas till annan part men då måste fullmakt finnas mellan parterna.

Summarisk införseldeklaration

Den summariska införseldeklarationen kan inte jämställas med en importdeklaration eftersom föranmälan skickas innan varorna når gemenskapen.

Vem kan få tillstånd?

  • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  • Tillståndshavaren ska vara fraktförare av godset eller dennes ombud.

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Så här ansöker du

Företaget ansöker om tillstånd genom att fylla i ansökningsblanketten i länken nedan.  Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och ska skickas in i original till Tullverket via post.

På ansökan noterar ni i vilken egenskap, fraktförare, ombud eller systemleverantör, som företaget ansöker om tillstånd.

På ansökan anges de tekniska uppgifter som är nödvändiga för att sätta upp er kommunikation med Tullverket. Ska TVEUS testas på en redan befintlig teknisk bilaga gör du en hänvisning till denna i ansökan. Fler instruktioner för ifyllande av ansökan finns på baksidan av blanketten.

Ansökan om tillstånd att lämna summariska införseldeklarationer till Tullverket TV404.22PDF (.pdf)

Läs mer om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Läs mer under Vanliga frågor och Svar.

När företaget för första gången ansöker om att lämna deklarationer via EDI till Tullverket ska du även anmäla en kontaktperson för beställning av signeringscertifikat.

Läs mer under rubriken Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

När du har fått ditt tillstånd

I tillståndet framgår villkor och de tekniska förutsättningarna för företagets EDI-anslutning med Tullverket finns i en så kallad teknisk bilaga. Företaget blir även tilldelade en unik tull-id-serie som ska användas i test- och produktionsmiljö.

Om det är första gången tillståndet och tekniska bilagan ska användas skickas även två separata brev med lösenord som kallas "Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs" med posten. Ett går till tillståndshavaren (EDI-parten) och ett till angiven kommunikationsplats. För att kunna kommunicera med Tullverket måste du lägga in lösenorden från dessa bekräftelser i företagets system.  

När tillstånd är beviljat så får företaget tillgång till Tullverkets företagstestmiljö. Datum för teststart framgår av tillståndet. Meddelanden som företaget avser använda ska testas och godkännas för att du ska få sända deklarationerna i produktion.

Läs mer om tester och slutprov här.

Läs mer om Tullverkets företagstestmiljö.

Inför produktionssättning

Produktionsmedgivande utfärdas när slutprov är godkända och andra villkor är uppfyllda.

Läs mer om villkoren för produktionsmedgivande.  

Efter produktionssättning

Efter produktionssättningen har du fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö för att lära upp ny personal. Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i din programvara att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

Håll alltid nödvändiga signeringscertifikat för PKI uppdaterade annars riskerar du stopp i företagets test- och produktionsflöde.

Läs mer på Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Komplettering och återkallande

Företaget kan komplettera tillståndet även efter produktionssättning t. ex. om ditt företag ska byta systemleverantör, programvara eller kommunikationsplats.

Läs mer om hur du ansöker om komplettering eller ändring av tillståndet.

Information om hur du återkallar ditt tillstånd.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000