Tullverket

Klareringsbevis export, tillstånd att ta emot (TVEKB)

Tillståndskod: TVEKB

Utskeppningshamn, rederi, flygplatsoperatör eller en operatör vid en samlastningsplats har möjlighet att ta emot prenumerationsmeddelande för elektroniskt klareringsbevis vid export, ZKB och ZKL. Klareringsbeviset ersätter exportföljedokumentet och informationen som skickas elektroniskt går direkt till exempelvis utskeppningshamn, rederi eller flygplatsoperatör.

Elektroniskt klareringsbevis vid export kan generas när exportör eller ombud skickar exportdeklaration med UGE-meddelande eller anmälan efter registrering i bokföringen alternativt förenklad deklaration export med ALE-meddelande. När en lastplatskod för mottagaren anges i dessa meddelanden genereras ett elektroniskt klareringsbevis till mottagaren.

Mottagaren av ZKL och ZKB, det vill säga normalt en utskeppningshamn, rederi, flygplatsoperatör eller en operatör vid en samlastningsplats måste ha tillstånd från Tullverket för att ta emot det elektroniska klareringsbeviset.

Läs mer Elektroniskt klareringsbevis för export till hamn eller flygplats.

Vem kan få tillstånd?

  • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  • Företaget ska bedriva eller planera att starta import- export- eller lagerverksamhet.

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Så här ansöker du

Företaget ansöker om tillstånd genom att fylla i ansökningsblanketten i länken nedan. Observera att blanketten avser flera tillstånd. Ska du ansöka om andra tillstånd så ska separata blanketter skickas in. I detta fall anger du att ansökan avser Elektroniskt klareringsbevis export ZKB och ZKL.

På ansökan anges de tekniska uppgifter som är nödvändiga för att sätta upp er kommunikation med Tullverket. Ska ZKB och eller ZKL testas och gå i produktion på befintlig teknisk bilaga gör du en hänvisning till denna i ansökan under tekniska förutsättningar. Fler instruktioner för ifyllande av ansökan finns på baksidan av blanketten.

Läs mer under Vanliga frågor och Svar.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och ska skickas in i original till Tullverket via post.

När företaget för första gången ansöker om att lämna deklarationer via EDI till Tullverket ska du även anmäla en kontaktperson för beställning av signeringscertifikat.

Läs mer under Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

När du har fått ditt tillstånd

När ett tillstånd för test är beviljat så får företaget tillgång till Tullverkets företagstestmiljö. Datumet för teststart framgår av tillståndet. Du har möjlighet att testa både ZKB och ZKL meddelandet. Testa de meddelanden företaget har för avsikt att använda. Meddelanden ska godkännas i test för att du ska få ta emot det i produktion. 

Läs mer om tester och slutprov här.

Läs mer om Tullverkets företagstestmiljö.

Om företaget inte har några andra EDI-tillstånd så framgår de tekniska förutsättningarna för företagets EDI-anslutning med Tullverket i en så kallad teknisk bilaga i utfärdat testtillstånd.  Då skickas även två separata brev med lösenord som kallas "Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs" med posten. Ett går till tillståndshavaren (EDI-parten) och ett till angiven kommunikationsplats. För att kunna kommunicera med Tullverket måste du lägga in lösenorden från dessa bekräftelser i företagets system.  

Inför produktionssättning 

Efter godkända slutprov utfärdas tillståndet TVEKB och innehåller den lastplatskod som företaget tilldelats. Produktionsmedgivande för aktuellt meddelande utfärdas separat.

Läs mer om villkor för produktionsmedgivande här.

När företaget fått produktionsmedgivande och tillståndet TVEKB publicerar Tullverket företagets namn och lastplatskod på en lista över mottagare av ZKB och ZKL meddelandet för att exportörer som skickar UGE eller ALE meddelandet kan kontakta er vid behov.

Lista över mottagare av ZKB och ZKL meddelandet.

Efter produktionssättning

Efter produktionssättning har du fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö. Inom ramen kan ni testa nya meddelanden eller att lära upp ny personal.  Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i din programvara att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

Håll nödvändiga signeringscertifikat för PKI uppdaterade annars riskerar du stopp i företagets test- och produktionsflöde.

Läs mer under Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Komplettering och återkallande

Företaget kan komplettera tillståndet även efter produktionssättning t. ex. om ditt företag ska byta systemleverantör, programvara eller kommunikationsplats.

Läs mer om hur du ansöker om komplettering eller ändring av tillståndet.

Företaget kan även lägga till eller ta bort lastplatskoder i efterhand. Detta påverkar koppling till prenumerationsmeddelandet men inte produktionsmedgivandets giltighet.

Information om hur du återkallar ditt tillstånd.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000