Tullverket

Klarerade förenklade deklarationer, tillstånd att ta emot (TVEKH)

Tillståndskod: TVEKH

Då du som deklarant använder dig av prenumerationsmeddelandet elektroniskt klarerade förenklade deklarationer ZKH får du ett elektroniskt meddelande för varje förenklad deklaration som blivit klarerad.  Meddelandet kan även tas emot av ombud som fått i uppdrag att upprätta tulldeklarationer efter förenklad deklaration för ett annat företags räkning. Det företag som ska ta emot meddelandet ska ansöka om TVEKH.

Vem kan få tillstånd?

  • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  • Företaget ska bedriva eller planera att starta import- export- eller lagerverksamhet.
  • Företaget har ett tillstånd till elektronisk uppgiftslämning, TVEUP

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Så här ansöker du

Företaget ansöker om tillstånd genom att fylla i ansökningsblanketten i länken nedan. Observera att blanketten avser flera tillstånd. Ska du ansöka om flera tillstånd så ska separata blanketter skickas in. Observera att ansökan avser flera tillstånd. I detta fall anger du att ansökan avser Elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration, ZKH.

På ansökan anges de tekniska uppgifter som är nödvändiga för att sätta upp er kommunikation med Tullverket. Ska ZKH testas och gå i produktion på befintlig teknisk bilaga gör du en hänvisning till denna i ansökan under tekniska förutsättningar. Fler instruktioner för ifyllande av ansökan finns på baksidan av blanketten

Läs mer under Vanliga frågor och Svar.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och ska skickas in i original till Tullverket via post.

När du har fått ditt tillstånd

När tillstånd är beviljat så får företaget tillgång till Tullverkets företagstestmiljö. Datumet för teststart framgår av tillståndet. En deklarant, vanligtvis tillståndshavaren, registreras i testmiljön. Meddelandet ska testas och godkännas för att du ska få ta emot meddelandet i produktion. 

Läs mer om tester och slutprov här.

Läs mer om Tullverkets företagstestmiljö.

Inför produktionssättning 

Produktionsmedgivande utfärdas efter godkända slutprov och när minst en deklarant är anmäld för registrering. Aktuell deklarant ska ha giltigt tillstånd till förenklad deklaration EUSDE samt tillstånd för betalningsanstånd EUDPO för att uppfylla kriterierna för att registreras.

Om du agerar ombud och ska ta emot meddelande för annans deklarants räkning behöver företaget ha ombudsregistrering TVOMB samt bifoga blanketten Beställning av elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration (ZKH) från Tullverkets EDI-system Tv 404.12, vid ansökan eller senast i anslutning till produktionssättning. I denna blankett anges för vilken deklarant ditt företag avser ta emot ZKH-meddelanden.  Blanketten ska skickas in med originalunderskrifter av behörig firmatecknare från båda företagen som berörs.

Blanketten hittar du på sidan Produktionsmedgivande.

Efter produktionssättning

Efter produktionssättning har du fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö. Inom ramen kan ni testa nya meddelanden eller att lära upp ny personal.  Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i din programvara att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

Håll nödvändiga signeringscertifikat för PKI uppdaterade annars riskerar du stopp i företagets test- och produktionsflöde.

Läs mer under Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Komplettering och återkallande

Mottagaren av ZKH-meddelandet kan lägga till eller ta bort deklaranter efterhand. Företag som ska ta emot meddelandet för en annans räkning anmäler detta på blankett tv404.12. Blanketten ska skickas in med originalunderskrifter av behörig firmatecknare från båda företagen som berörs.

Blanketten hittar du på sidan Produktionsmedgivande.

Om förutsättningarna ändras för registrering av deklarant och mottagande av ZKH för ett företags räkning ska detta anmälas till Tullverket.

Information om hur du återkallar ditt tillstånd.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000