Tullverket

Elektronisk utlämningssedel, tillstånd att ta emot (TVEMU)

Tillståndskod: TVEMU

Detta prenumerationsmeddelande innebär att när varorna är klarerade, skickas en elektronisk utlämningssedel, UTL, till lagret där varorna förvaras. Samtidigt får importören ett meddelande om att godset kan lämnas ut.

Observera att det krävs ett beviljat lagertillstånd EUCWP, EUCW1, EUCW2 eller EUTST för att kunna få produktionsmedgivande för UTL samt en koppling till aktuell godslokalkod. Meddelandet kan endast ta emot av tillståndshavaren för lagret.

Vem kan få tillstånd?

  • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  • Företaget ska bedriva eller planera att starta import- export- eller lagerverksamhet.

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Så här ansöker du

Företaget ansöker om tillstånd genom att fylla i ansökningsblanketten i länken nedan. Observera att blanketten avser flera tillstånd. Ska du ansöka om flera tillstånd så ska separata blanketter skickas in.

I detta fall anger du att ansökan avser Elektronisk utlämningssedel, UTL.  Den eller de av företagets godslokalkoder ansökan avser kan anges tillsammans med uppgift om lagertillståndsnummer för respektive godslokalkod. Annars skickar du in dessa uppgifter senast i samband med produktionssättning.

På ansökan anges de tekniska uppgifter som är nödvändiga för att sätta upp företagets kommunikation med Tullverket. Ska UTL testas på en redan befintlig teknisk bilaga gör du en hänvisning till denna i ansökan. Instruktioner för ifyllande av ansökan finns på baksidan av blanketten.

Läs mer under Vanliga frågor och Svar.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och ska skickas in i original till Tullverket via post.

När du har fått ditt tillstånd

När tillstånd är beviljat så får företaget tillgång till Tullverkets företagstestmiljö. Datum för teststart framgår av tillståndet. Meddelandet ska testas och godkännas för att du ska få ta emot det i produktion. 

Läs mer om tester och slutprov här.

Läs mer om Tullverkets företagstestmiljö.

Om företaget inte har några andra EDI-tillstånd så framgår de tekniska förutsättningarna för företagets EDI-anslutning med Tullverket i en så kallad teknisk bilaga i tillståndet. Då skickas även två separata brev med lösenord som kallas "Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs med posten. Ett till tillståndshavaren (EDi-parten) och ett till kommunikationsplatsen. För att kunna kommunicera med Tullverket måste du lägga in lösenorden från dessa bekräftelser i företagets system.

Tänk på att registrera nödvändiga signeringscertifikat för att kunna börja testa.

Läs mer om olika typer av signeringscertifikat.

Inför produktionssättning 

För att ta emot meddelandet i produktion behöver tillståndshavaren har giltigt ett verksamhetstillstånd lager EUCWP, EUCW1, EUCW2, eller EUTST.  Produktionsmedgivande utfärdas när slutprov är godkända och minst en godslokalkod är anmäld för registrering samt övriga villkor är uppfyllda. För UTL ska den eller de av företagets godslokalkoder anmälas tillsammans med uppgift om lagertillståndsnummer för respektive godslokalkod. Skicka denna uppgift i god tid innan produktionssättning.

Läs mer om villkoren för produktionsmedgivande.  

Efter produktionssättning

Efter produktionssättning har du fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö för att lära upp ny personal. Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i din programvara att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

Håll nödvändiga signeringscertifikat för PKI uppdaterade annars riskerar du stopp i företagets test- och produktionsflöde.

Läs mer på Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Komplettering och återkallande

Företaget kan komplettera tillståndet även efter produktionssättning  om ditt företag till exempel ska byta systemleverantör, programvara eller kommunikationsplats

Läs mer om hur du ansöker om komplettering eller ändring av tillståndet.

Företaget kan även lägga till eller ta bort godslokalkoder efterhand. Detta påverkar koppling till prenumerationsmeddelandet men inte produktionsmedgivandets giltighet. Företaget kan lägga till eller ta bort godslokalkoder efterhand.

Blanketter hittar du under Produktionsmedgivande.

Information om hur du återkallar ditt tillstånd.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000