Tullverket

Elektroniskt exportmedgivande, tillstånd att ta emot (TVZEM)

Tillståndskod: TVZEM

Varje gång ett exportärende (av typen UNU, URT eller UGE) klareras skickas ett meddelande om exportmedgivande (ZEM) tillbaka till uppgiftslämnaren. Syftet med ZEM meddelandet är dels att vara ett underlag för att godkända exportörer ska kunna skriva följedokumentet EAD (Export Accompanying Document) och dels att förse uppgiftslämnaren med den senaste versionen av ärendet samt uppgift om MRN.

Meddelandet innehåller den senaste versionen av exportärendet (inklusive eventuella ändringar) kompletterat med uppgift om MRN (Movement Reference Number), exporttullkontorets kontrollresultat samt koden för exporttullkontoret.

Vem kan få tillstånd?

  • Företag som bedriver eller har planer på att starta exportverksamhet.
  • Företag som har ett Eori-nummer.
  • Företag som har ett tillstånd till elektronisk uppgiftslämning, TVEUP.

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Så här ansöker du

Företaget ansöker om tillstånd genom att fylla i ansökningsblanketten i länken nedan. Observera att blanketten avser flera tillstånd. Ska du ansöka om andra tillstånd så ska separata blanketter skickas in. I detta fall anger du att ansökan avser Elektroniskt exportmedgivande, ZEM.

På ansökan anges de tekniska uppgifter som är nödvändiga för att sätta upp er kommunikation med Tullverket. Ska ZEM testas och gå i produktion på befintlig teknisk bilaga gör du en hänvisning till denna i ansökan under tekniska förutsättningar. Fler instruktioner för ifyllande av ansökan finns på baksidan av blanketten.

Läs mer under Vanliga frågor och Svar.

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och ska skickas in i original till Tullverket via post.

När du har fått ditt tillstånd

När tillstånd är beviljat så får företaget tillgång till Tullverkets företagstestmiljö. Datumet för teststart framgår av tillståndet. Meddelandet ska testas och godkännas för att du ska få ta emot det i produktion.

Läs mer om tester och slutprov här.

Läs mer om Tullverkets företagstestmiljö här.

Inför produktionssättning 

Produktionsmedgivande för meddelandet utfärdas efter godkända slutprov. 
Företaget behöver ytterligare tillstånd från Tullverket för att kunna skicka meddelandet i produktion. 

Läs mer om om våra tillstånd här.  

Efter produktionssättning

Efter produktionssättning har du fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö för att lära upp ny personal. Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i din programvara att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

Håll nödvändiga signeringscertifikat för PKI uppdaterade annars riskerar du stopp i företaget test- och produktionsflöde.

Läs mer om Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Information om hur du återkallar ditt tillstånd.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000