Tullverket

Elektroniska dokument till Tullverket, tillstånd att lämna (TVEUP, TVEUT)

Tillståndskod: TVEUP och TVEUT

  • Om du ska lämna import-, export- aviserings-, eller lagermeddelanden elektroniskt till Tullverket ansöker du om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning  TVEUP.
  • Om du ska lämna elektroniska meddelanden för transitering till NCTS så ska du ansöka om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning, transiteringar  TVEUT.

Vem kan få tillstånd?

  • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  • Företaget ska bedriva eller planera att starta import- export- eller lagerverksamhet.

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Företag som ansöker om att lämna elektroniska dokument ansvarar alltid för att såväl de tekniska villkoren som säkerhetsvillkoren uppfylls.

Så här ansöker du 

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i ansökningsblanketten i länken nedan. Tillstånden har en gemensam blankett. Ska företaget ansöka om både TVEUP och TVEUT ska två blanketter skickas in.  Du markerar antingen TVEUP eller TVEUT samt de meddelanden och förfaranden  som är aktuella att testa. Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och ska skickas in i original till Tullverket via post.

På ansökan anges även de tekniska uppgifter som är nödvändiga för att sätta upp företagets kommunikation med Tullverket. Instruktioner för ifyllande av ansökan finns på baksidan av blanketten.

Läs mer under Vanliga frågor och Svar.

Ansökan om att lämna elektroniska dokument till Tullverket, TV404.5PDF (.pdf)

Läs mer om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

När företaget för första gången ansöker om att lämna deklarationer via EDI till Tullverket ska du även anmäla en kontaktperson för beställning av signeringscertifikat.

Läs mer under rubriken Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

När du har fått ditt tillstånd

De tekniska förutsättningarna för företagets EDI-anslutning med Tullverket finns i en så kallad teknisk bilaga i tillståndet. Företaget blir även tilldelade en unik tull-id-serie som ska användas i test- och produktionsmiljö.

Om det är första gången tillståndet och tekniska bilagan ska användas skickas även två separata brev med lösenord som kallas "Technical specifications for EDI-communication with Swedish Customs" med posten. Ett går till tillståndshavaren (EDI-parten) och ett till angiven kommunikationsplats. För att kunna kommunicera med Tullverket måste du lägga in lösenorden från dessa bekräftelser i företagets system.  

När tillstånd är beviljat så får företaget tillgång till Tullverkets företagstestmiljö. Datum för teststart framgår av tillståndet.  Meddelanden som företaget avser använda ska testas och godkännas för att du ska få sända deklarationerna i produktion.

Läs mer om Tullverkets företagstestmiljö.

Läs mer om tester och slutprov här.

Inför produktionssättning

Produktionsmedgivande utfärdas när slutprov är godkända och andra villkor är uppfyllda.

Läs mer om villkoren för produktionsmedgivande.  

Det finns olika typer av deklarationer och elektroniska meddelanden. För vissa av dessa kan företaget behöva ytterligare tillstånd från Tullverket för att kunna skicka meddelandet i produktion.

Vilka andra tillstånd som krävs kan du se här.

Om företaget ska använda något eller några av meddelanden CWRA, CWPR, TSPR  i produktion behöver du även anmäla godslokalkoder och till vilka prenumerationsmeddelanden de ska kopplas. Godslokalkoden ska tillhöra ett giltigt tillstånd till tullager (EUCWP, EUCW1, EUCW2), tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller beslut om annan godkänd plats (TVAGP). Ska ditt företag ta emot dessa meddelanden för någon annans räkning så behöver en fullmakt skickas.

Läs mer under produktionsmedgivande.

Efter produktionssättning

När det är dags att skicka deklarationer och meddelanden inom ramen för TVEUP använd respektive deklarationshandledning för att få hjälp med att fylla i rätt uppgifter.

Läs mer om deklarationshandledningar.

Efter produktionssättningen har du fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö. Inom ramen för respektive tillstånd TVEUP, TVEUT så finns möjlighet att testa nya meddelanden och tillkommande fält i tulldeklarationen, eller att lära upp ny personal. Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i din programvara att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

Håll alltid nödvändiga signeringscertifikat för PKI uppdaterade annars riskerar du stopp i företaget test- och produktionsflöde.

Läs mer på sidan Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Komplettering och återkallande

Företaget kan komplettera tillståndet även efter produktionssättning t. ex. om företaget ska byta systemleverantör, programvara eller kommunikationsplats.

Läs mer om hur du ansöker om komplettering eller ändring av tillståndet.

Föetaget kan även komplettera tillståndet och ändra koppling till meddelanden som skickas ut från Tullverket, så kallade prenumerationsmeddelanden (UTL, CWPR, CWRA, TSPR). Dessa påverkas om ditt företag byter godslokalkod.

Blanketter hittar du på sidan för Produktionsmedgivande.

Information om hur du återkallar ditt tillstånd.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000